Конституція

Щодо відповідності національних стандартів забезпечення права особи на захист з міжнародними стандартами

Розглянуто питання щодо  відповідності національних стандартів забезпечення права особи на захист з міжнародними стандартами. Відзначено,  що одним з основних завдань сучасного міжнародного права є забезпечення міжнародного захисту прав людини та встановлення норм, що регулюють відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного права.

Право людини на охорону здоров’я: особливості правового регулювання в окремих державах ЄС

У статті здійснено всебічний аналіз загальнотеоретичних та конституційно-правових засад регламентації права людини на охорону здоров’я в державах Європейського Союзу, зокрема визначено особливості його реалізації з метою можливої імплементації у національне законодавство України.

Право громадян на конституційну скаргу як засіб вирішення конституційно-правового спору

У статті досліджується право громадян на конституційну скаргу як засіб вирішення конституційно-правового спору. Розглянуто поняття конституційного судочинства з погляду теорії держави і права та визначено роль конституційного судочинства у системі захисту прав і свобод людини та громадянина.

Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості

Проаналізовано проблему конституційного контролю Верховного Суду США у контексті його історичного розвитку. Верховний Суд США, в межах виконання функції судочинства, встановлює конституційність нормативних актів і дій державних органів влади, а також їхніх посадових осіб. Визначено, що історично склалися дві діаметрально протилежні концепції про доцільність вирішення Верховним Судом США питань політичного значення –“судової стриманості” та “судового активізму”. Згідно з першою Верховний Суд повинен утримуватися від розгляду питань політичного значення.

Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти

У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту
1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти
конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призна-
чення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США,
призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання.
За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не
лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому

Коституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика

У статті висвітлено питання комплексної характеристики Конституції
Української Народної Республіки 1918 року як нормативного акту та політичного
документу, її змісту та юридичних властивостей, а також місця та ролі в процесі
становлення і розвитку вітчизняного конституціоналізму

Консенсус еліт як умова конституцієтворення в Україні

У статті автор розглядає консенсус еліт як умову процесу конституційного творення в Україні. Виділяє чотири періоди конситуцієтворення в Україні й докладно аналізує умови прийняття Конституції та внесення змін до Основного Закону в кожному періоді зокрема.