The legal policy of the state to overcome the causes criminal behavior of minors

Authors: 

Nataliya Ortynska

The article deals with the legal aspects of the policy on minors. Attention is focused on the analysis of the main causes of juvenile delinquency and aspects of legal policies to adress them.

Офіційний веб-сайт Державної пенітенціарної служби України. Про стан організації роботи з неповнолітніми правопорушниками, які перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/printable_article/....
Ілійчук Л. Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх / Л. Ілійчук // Обрії. – 2013. – № 1. – С. 16–18.
Офіційний веб-сайт міністерста охорони здоров’я України. В Україні знижується рівень поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20120612_a.html.
Шиян О. І. Освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді: монографія / О. І. Шиян. – Л., 2010. – 296 с.