До питання про поняття “організована злочинність”

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
канд. юрид. наук

Проаналізовано поняття “організована злочинність”. Використовуючи істотні
ознаки організованої злочинності, можна погодитись з розумінням її у науковій
літературі як історично обумовленого, негативного соціального явища, що являє собою
ієрархічно побудовану структуру, яка спирається на створений злочинний капітал і
корупцію, що мають на меті забезпечити власне функціонування і задоволення власних
потреб через збільшення капіталу, “відмивання” останнього та отримання влади. Також
варто констатувати, що поняття організованої злочинності досі залишається джерелом
суперечок і розбіжностей і в світовій, і у вітчизняній кримінологічній літературі. З цим
можна було б змиритися, якби науково-правова невизначеність негативно не
позначалася на ефективності боротьби з цим явищем.

1. Shnayder G. Kriminologiya [Criminology]. M.: Progress-Univers, 1994. 502 p. 2. Organizovannaya
prestupnost’ [Organized crime]. Kruglyy stol / pod red. A. Dolgovoy, S. D’yakova. M.: Yurid.
lit., 1989. 326 p. 3. Organizovannaya prestupnost’ – 2 [Organized crime]. Pod red. A. I. Dolgovoy,
S. V. D’yakova. M.: Kriminologicheskaya Assotsiatsiya, 1993. 328 p. 4. Gurov A. Professional’naya
prestupnost’: proshloye i sovremennost’ [Occupational crime: past and present]. M.: Yuridicheskaya
literatura, 1990. 442 p. 5. Ustinov V. Ponyatiye i kriminologicheskaya kharakteristika organizovannoy
prestupnosti [The concept and criminological characteristics of organized crime]. Nizhniy Novgorod:
Nizhegorodskaya VSH MVD RF, 1993. 84 p. 6. Yemel’yanov A. Ponyatiye organizovannoy prestupnosti
i problemy bor’by s ney. Voprosy organizovannoy prestupnosti i bor’by s ney [The concept of organized
crime and the problems of combating it. Issues of organized crime and the fight against it]. M.: Izdatel’stvo
MGU, 1993. 110 p. 7. Zakalyuk A. Kurs suchasnoi ukraí̈ns’koi krimínologíí̈: teoríia í praktyka [Course
of Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice]: u 3 kn. Kyí̈v: Ín Yure, 2007. Kn. 2:
Krymínologíchna kharakterystika ta zapobígannya vchynennyu okremykh vydív zlochynív. 712 p.
8. Krimínologíya: navch. posíb. / [O. M. Dzhuzha, V. V. Vasilevich, Yu. F. Ívanov ta ín.]; za zag. red.
O. M. Dzhuzhí. Kií̈v: Pretsedent, 2006. 208 s. 9. Turchin T. Organízovana zlochynníst’: krymínologíchna
kharakterystyka, determínatsíya i zapobígannya [Organized crime: criminological characteristics,
determination and prevention]. Porívnyal’no-analítychne pravo. 2016. No. 4. pр. 211–215.

Marysyuk K. B., Cherepuhchak V. V. "To the question about the concept of organized crime" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-2019/question-about-concept-organized-crime