Концепція створення веб-сайта Національного університету «Львівська політехніка»

Authors: 

Березко О.Л., Пелещишин А.М., Жежнич П.І.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.

In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.

  1. Пелещишин А.М. Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А.М. Пелещишин, О.Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, 2006. – 6/2 (24) 2006. – С. 43–51.
  2. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А.М. Пелещишин. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 260 с.
  3. Webometrics. Ranking Web of World Universities [Electronic resource] / CybermetricsLab, CCHS – CSIC // – Mode of access: WWW.URL: http://www.webometrics.info – Title from the screen.
  4. Page L.S. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web [Electronic resource] / L.S. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd // Technical report, Stanford Digital Library Technologies Project. – 1998. – Mode of access: WWW/URL: http://www-db.stanford.edu/ ~backrub/pageranksub. ps – Title from the screen.
  5. Что такое тИЦ [Електронний ресурс] / ООО “Яндекс” // – Режим доступу: WWW/URL: http://help.yandex.ru/catalogue/?id=873431 – Назва з екрана.
  6. Пелещишин А.М. Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія / А.М. Пелещишин, Ю.Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н.О. Думанський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2009. – № 653. – С. 180–187.
  7. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак- Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 368 с.