Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано сучасні підходи до інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій, а також розглянуто особливості онлайн-системи Львівської політехніки, реалізованої для таких потреб за допомогою CMS Drupal.

1. Березко О. Л. Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу / О. Л. Березко, П. І. Жежнич, О. А. Пастух // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2013. – № 775: Інформатизація вищого навчального закладу – С. 56–62.

2. Березко О. Основні етапи інформаційного менеджменту наукових конференцій / Олександр Березко, Анна Пашко, Тетяна Погулянік, Петро Багриновський // Інформація, комунікація, суспільство : матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25-28 квітня, 2012 року, Львів / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 224–225.

3. Rogers T. Conferences and Conventions: a global industry. Second Edition. / T.Rogers. – Butterworth-Heinemann, 2008. – 400 p.

4. Noimanee P. Towards a RESTful Process of Conference Management System / P. Noimanee, Ya. Limpiyakorn // Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS). – Hong Kong, 2009. – pp. 991–995.

5. Daimi K. Designing an Online Conference Management System [Electronic resource] / K. Daimi, L. Li // Proceedings of the International Conference on Software Engineering Research and Practice. – Las Vegas, Nevada, 2011. – Mode of access: WWW/URL: http://worldcomp.org/p2011/SER3957.pdf

6. Elizarov A. M. Electronic scientific journal-management systems // A. M. Elizarov, D. S. Zuev, E. K. Lipachev / Scientific and Technical Information Processing. – Allerton Press, Jan. 2014. – Volume 41, Issue 1. – P. 66–72.

7. Caldera Ch. COMFy – A Conference Management Framework // Ch. Caldera, R. Berndt, D. W. Fellner / Information Services and Use. – IOS Press, 2013. – Volume 33, Number 2 / 2013. – P. 119–128.

8. 1,000,000 EasyChair Users [Електронний ресурс] / EasyChair. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.easychair.org/news_item.cgi?id=20962278 – Назва з екрана.