Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Authors: 

Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу Віртуальне підприємство" ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

The present work demonstrates the prerequisites to create virtual enterprises in higher education in economics, their typical features. Preasently implementation of the program a program of creating educational and training complex «Virtual Enterprise» university Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade.»

  1. Нестуля О.О. Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: Навч. посібник. Т. 1–9 / О.О. Нестуля, В.П. Косаріна, М.Є. Рогоза, Н.І. Огуй, Н.В. Герман. — Полтава: ПУСКУ, 2009.
  2. Saabeel W., Verduijn T. M., Hagdorn L., Kumar K. A. model of virtual organisation: a structure and process perspective // Electronic Journal of Organizational Virtualness,2002,Vol.4,Nr.4.
  3. Рекомендації внутрішньовузівської наради- семінару: «Реалізація програми створення навчально-тренінгового комплексу „Віртуальне підприємство“ університету» від 30.08.2011 р. — Полтава: ПУЕТ, 2011.