ФУНКЦІЯ БАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ І ШВИДКИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Наголошено на необхідності формування стратегічного спрямування організації на основі функції “ бачення”, що розвиває стратегічне мислення в умовах непередбачуваності та швидких змін зовнішнього середовища. Проаналізовано різноманітні трактування бачення як управлінської категорії та функції стратегічного управління. Обґрунтовано, що основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної орієнтованості організації. Доведено, що процесно-системний підхід дозволяє відкрити “чорну скриньку” бачення образу майбутнього компанії, наповнити її відповідним змістом, дослідити різноманітність взаємних зв’язків системи і її процесів, підвищити об’єктивність і достовірність бачення як функції управління.

1. Дафт Р. Я. (2006) Уроки лідерства, Ексмо, С. 24. 2. Робінс Стівен П. (2002) Менеджмент, М. : Видавничий дім “ Вільямс”, 307–317. 3. Газета “Експрес” (2016)  № 1. 2–3. 4. Шершньова З. Є. (2004) Стратегічне управління: підручник, 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 211 с.  5. Кехо Д. (2007) Подсознание может все!, с англ. Минск : Поппури, 276 с.  6. Салмон Р. (2004) Будущее менеджмента, СПб. : Питер, 288 с.  7. Филькейнштейн С., Харва Ч., Лотон М. (2004) Стратегия прорва, пер. с англ. О. В. Репецкой. Companion Groups, 336 c. 8. Газета “День” (2016) № 9–10, 22–23 січня, C. 10. 9. Словник української мови (1971) Наукова думка, Т. 1., C. 114–115. 10. Hall R. (1992) Richard Hall The strategy analysis of intangible resources, Strategic Management journal,  Vol. 13, P. 135–144. 11. Газета “День”, № – 28 травня 2016 р., С. 2.