Забезпечення якості виробництва та обігу медичних виробів

Автори: 
Демчук Л.В., Байцар Р.І.

Проаналізовано підхід державного регулювання у сфері виробництва та обігу медичних виробів, нормативно-правового забезпечення їх якості і відповідності сучасним вимогам. 

1. Демчук Л.В. Нормативно-правове забезпечення якості виробництва та обігу медичних виробів / Демчук Л.В., Байцар Р.І.  // – Т. 4 : Наукові праці з біології та хімії , медицини та психології, екології та сільського господарства, фізичної культури. – 2011. – С. 15–18. – ISBN 978-966-2447-74-3. 2 Безменов М. І. Метрики як оцінка моделей якості програмного забазпечення медичного обладнання / Безменов М. І., Ланських О. М., Борисов В. Г.  // Вісник Національного технічного університету  "ХПІ". – 2010 – С. 188–196. –  ISSN 2079-0023. 3. Інтернет-газета "Аптека.ua" № 776 (5) 07.02.2011 " Кількість зареєстрованих в Україні виробів медичного призначення збільшується ". – Режим доступу до журн.: http://www.apteka.ua/article/70717.