Right to protection of minors detained for an offense as prevention of deviant behavior (on the example of Lviv region)

Автори: 
N. Ya. Murynets

This article focuses on the elucidation of the mechanism of the right to free legal aid to
minors, detained for a crime in miskrayorhanah Interior Ministry of Ukraine in Lviv region as
prevention of deviant child behavior

1. Головкін Б. М., Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика злочинності
неповнолітніх у місті Харкові // Питання боротьби зі злочинністю. – №10, 2005. – С. 105–131.
2. Бандурка І. О. Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав
дітей [Електронний ресурс] / І. О. Бандурка // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23. – Режим
доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2014_1_5. pdf 3. Благодійна організація “Твоє
право” Стан дотримання заборони катувань, нелюдського або такого, що принижує людську
гідність, поводження працівниками міліції Львівської області у 2013 році (аналітичний звіт із
дослідження). – Львів, 2015, – 90 с. 4. Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від
02 червня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/3460-
17/print1386534129273116 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. – Режим доступу:
http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/4651-17/print1386534129273116. 6. Кримінальний кодекс
України. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2341-14/print1386534129273116
7. Юзікова Н. С. Забезпечення розвитку особистості дитини та запобігання злочинній активності
частини неповнолітніх у контексті міжнародних правил, принципів і рекомендацій [Електронний
ресурс] / Н. С. Юзікова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2013. – № 1. –
С. 149–154. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Npnau_2013_1_31. pdf