МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОВОРКІНГІВ

1
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра архітектурного проектування
2
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра архітектурного проектування

У статті проаналізовано особливості функціонування коворкінгів різного типу, визначено їх переваги та недоліки, потенціал у розвитку дистанційної освіти. Відзначено, що у коворкінгу втілено новітні тенденції сучасного гнучкого офісу щодо гнучкості, мобільності планувальної структури, створення умов для комунікації. Проаналізовано статистику розвитку коворкінгів. Перспективним напрямком розвитку коворкінгів визначено інтеграцію офісних структур, різних видів діяльності культурного та освітнього характеру, організація професійної та широкої соціальної комунікації

Мариновська О. Я. Педагогічна інноватика. Менеджмент інновацій: навч.-метод. посіб. / О.Я. Мариновська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. – 503 с.

Проскуряков В. І., Шулдан Л. О. Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування: навч. посібник / В.І. Проскуряков, Л.О. Шулдан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.

Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету / Л. Ф. Панченко ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 279 с.

Снігур Х. Коворкінг: Переваги та недоліки в організації робочих місць / Х. Снігур. Вісник Тернопільського національного економічного університету №4, 2017. – 117 – 124 с.

Deskmsg Coworking Statistics., 2019. Profitability of coworking spaces (2019) [online] Доступно: <https://coworkingstatistics.com/coworkingstatistics/the-profitability-of-coworking-spaces-slidedeck-deskmag-global-coworking-survey> [Дата звернення 23 березня 2020].