РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ У МІСТОБУДУВАННІ

Автори:
1
Кафедра містобудування, Національний університет "Львівська політехніка", Львів

Морфологічний зміст – це фундаментальна категорія, що позначає формальну і сутнісну сторону об'єкту пізнання морфології. Така концепція спонукає до багатогранного аналізу та розуміння форми і структури, що здатні приймати елементи в навколишньому світі. У контексті містобудування, морфологічний зміст є важливим інструментом аналізу та інтерпретації формального вираження міста та його структурних елементів. Він становить сукупність речей, зв’язків, ознак, властивостей та процесів, які визначають предметний бік міської структури і є пізнаваними в межах морфології. Для уточнення специфіки та збагачення предметних знань розглянуто онтологічні засади морфологічного змісту, що торкаються з’ясування його природи та належності до морфології як форми наукового знання. З’ясовано, що для його дослідження необхідно виходити не із сутнісних ознак формальних властивостей об’єкта, а спиратися на науково обґрунтовані теоретичні та методологічні засади морфології, що утвердилися в інших галузях знань, наприклад біології та філології. Для вивчення морфологічного змісту в містобудуванні на основі визначених сутнісних ознак формального у містобудуванні розроблено базова концепцію дослідження морфологічного змісту у містобудуванні, що складається із трьох аксіом. Вони ґрунтуються на системності як загальній властивості міста, властивостях матеріальної структури міста та її інформативністю.

Бусел, В. Т., ред., 2005. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь : Перун.

Дьомін, М. М. та Сингаївська, О. І., 2014. Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об’єктів містобудування. Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування, 27, с. 12–24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2014_27_4

Енциклопедія Трипільської цивілізації: В 2-ох томах. В : М. Ю. Відейка, ред. Київ : Державне підприємство Книжкова палата України ім. Івана Федорова; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація "Індустріальна спілка Донбасу"; ЗАТ "Петроімпекс".

Ідак, Ю. В., 2011. Композиційні аспекти формування фронту квартальної забудови Львова (кінця XVIII – початку XX століть). Львів : Растр-7.

Лисенко, О. Ю., Ідак, Ю. В., 2012. Композиційні аспекти формування наріжних вирішень в історичній забудові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура, 728, с. 26–37.

Мельник, О., 2006. Вадим Мицик : «До трипілля треба підходити з чистою душею» [online]. Українська газета : Плюс, 47 (95). Доступно за адресою :  https ://ukrgazeta.plus.org.ua/95/

Словник української мови: В 11 томах (СУМ-11), 1970–1980. В.: І : К. Білодід, гол. ред. Київ: Наукова думка.

Фомин, И., 2005. Методология научных исследований в архитектуре. Досвід та перспективи розвитку міст України. Наукові дослідження в містобудуванні, 9, с. 12–24.

Curdes, G., 2020. Stadtstruktur und Stadtgestaltung. 2. Aufl. Stuttgart : Kohlhammer. https://doi.org/10.18154/RWTH-CONV-106358

Curdes, G., 2015. Spatial organisation of towns at the level of the smallest urban unit. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2094.9841

Ding, W., 2013. Urban design needs urban morphology : A practitioner's viewpoint. Urban Morphology, 17 (2), p. 120–123. https://doi.org/10.51347/jum.v17i2.4562

Kostof, S., 2005. The City Assembled : the Elements of Urban Form Through History. Reprint Edition. London : Thames & Hudson Ltd.

Moudon, A. V., 1997. Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. Urban Morphology, 1, p. 3–10. https://doi.org/10.51347/jum.v1i1.4047

Pleshkanovska, A., 2021. Innovation-Based City as a Result of the Evolution of the Smart City Spatial Organization. Science and Innovation, 17(6), p. 110–122. https://doi.org/10.15407/scine17.06.110

Sitte, K. (2013). The Art of Building Cities: City Building According to its Artistic Fundamentals. Translator: Ch.T. Stewart. Mansfield Centre, Ct.: Martino Publishing.

Whitehand, J. W. R., 2007. Conzenian Urban Morphology and Urban Landscapes. [pdf] In Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul. Available at : https ://www.yumpu.com/en/document/read/6999451/conzenian-urban-morphology-and-urban-landscapes-space-syntax

Wynn, M.G., 1979. Barcelona : Planning and Change 1854 – 1977. The Town planning review, 50 (2), p. 185–203. https://doi.org/10.3828/tpr.50.2.w8q42x4125j70576