РЕАЛОРИЗАЦІЯ МОНАСТИРСЬКОГО ШПИТАЛЬНОГО САДУ ПРИ КОСТЕЛІ СВЯТОГО ЛАЗАРЯ У ЛЬВОВІ

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning and Design

Реальний стан системи озеленених територій міста Львова вимагає виявлення, збереження та розвиток ще територіально не втрачених садово-паркових об’єктів. Такими ще залишаються території монастирських садів Львова, котрі частково зберегли або цілком втратили свою первісну функцію. Монастирський сад при колишнім шпиталі і костелі Святого Лазаря (нині хорова школа «Дударик») є одним з них. Дослідження розвитку його території у просторовій структурі району розташування засвідчують унікальність цього історичного середовища. Встановлені етапи закладення, формування та стилістичний мотив, а також сучасний стан території стали підставою для опрацювання гіпотетичної концепції ревалоризації шпитального монастирського саду.

Majdecki Longin, (2010). Historia ogrodów, T1. Ogrody klasztorne, Warszawa, PWN. -s.451-458.

Bevz M., (2020). Historical and urban planning studies. Building block of Lviv Polytechnic University on Academician Kolessa street. – L′viv: Rastr-7, -66s

Vuytsyk V., (2012). Saint Lazarus hospital and Church in Lviv. Leopolitana. –L′viv, VNTL – Klasyka, s.324-332.

Maksym'yuk, T. M., Didyk, V. V. (2011). The fifth facade of the open areas of the Lviv Belvedere. Bulletin of Lviv Polytechnic University, 716, 166-181.

Didyk, V. V., Maksym'yuk, T. M., Shtanko, A. A. (2013). Gardens of the Bernardine Monastery complex in Lviv (past-present-future). Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series: Architecture, (757), 248-256.

Taras V., (2006). Monastery gardens of Halychyna (10th – mid-19th century). – L′viv, PTVF “Afisha” – s.196-201.

Cherkes B.S., Bevz M.V., Rudnytskyi A.M. and others (2008). Architecture of Lviv: Time and styles. XIII-XXI centuries./[.]; under the editorship Yu.O. Biryulova. L.: Center of Europe.

Yavors′kyy V., (2012). About gray Lviv. IX. Square of the Holy Spirit. – L′viv: Tsentr Yevropy, s.108.