ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ ДУХОВНО-РЕКОЛЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ УГКЦ

SA.
2018;
: 44-52
Автори:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, the Department of Architecture and Urban Planning

У статті проведено ґрунтовний аналіз особливостей функціонально-планувальної організації територій духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької Церкви.

На основі аналізу функціональної програми та всього спектру процесів, що протікають у духовно-реколекційних центрах запропоновано перелік необхідних функціонально-планувальних елементів території ДРЦ та ряд вимог, яким повинно відповідати архітектурно-планувальне вирішення територій даних споруд. На основі глибокого аналізу світового досвіду організації споруд даного типу, окреслено основні прийоми ландшафтного благоустрою територій ДРЦ УГКЦ

1. Ивина М.С. Объемно-планировочные решения современных православных приходских храмовых комплексов в условиях крупнейшего города // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 3;

2. Плахотная Н.А. Основные принципы архитектуры православных храмов Украины // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 5-6. – Одесса: ОГАСА, 2003. – С. 120-121,

3. Баранцева, Е. В. Особенности объемно-планировочных решений и функциональной структуры духовно-просветительских центров. / Е. В. Баранцева // Архитектон: известия вузов / Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2012. – N3(39),

4. Слепцов О.С. Архитектура православного храма: от замысла к воплощению / Слепцов О.С. — К.:Издательский дом А+С,2012.-552с.: илл. (УАА,КНУСА, НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ),

5.  Стоцько Р. З. Архітектурно-типологічні принципи формування духов- них освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Стоцько Ростислав Зіновійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с.,

6. Федотова Л. А. Рекреационная среда паломнического туризма / Л. А. Федотова // Строительство - формирование среды жизнедеятельности: Сборник трудов. 14-ая Международная межвузовская научно-практическая конференция. - 2011. - С.208,

7. Негрич К.Т.(Голубчак К.Т.) Духовно-реколекційний центр у с. Погоня Тисменицького району Івано-Франківської обл.: пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста / К.Т. Негрич; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2014. - 77 с.

8. Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал Погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття– К.: КНУБА. - 2017. - №49. – С. 275-284.