САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ : СТИЛЬОВИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

SA.
2018;
: 3-12
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури

У статті проаналізований розвиток сакральної архітектури Львова міжвоєнного часу. Приведені реалізовані та нереалізовані приклади римо-католицьких та греко-католицьких храмів. З’ясована роль сакрального будівництва у становленні ідеології польської державності та формуванні української національної ідеї.

1. Богданова Ю . Військова виставка 1916 р . Галицька Брама № 11–12 (83–84) (2001) – с . 24–27.

2. Лозинський Р . Етнічний склад населення Львова , Львів , 2005, с . 164–189.

3. Brzezina K. Kościół parafialny p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Lewand ó wce, w: Kościoły i klasztory Lwowa zwieków XIX i XX, Т . 14., Kraków, (2004). – s. 217–224.

4. Smirnow J. Historia świątyń rzymskokatolickich / Kurier Galicyjski 3 (55) (2008). – s. 15.

5. http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/61348/( Перегляд 05. 05.2017).

6. Drobne wiadomości, Architekt 4 (1905). – s. 63.

7. Brzezina K. Kościół p.w. Ś w. Franciszka z Asyżu i klasztoroo. kapucynów na Zamarstynowie, w: Kościoły i klasztory Lwowa zwiek ó w XIX i XX, Krak ó w, 2004. – s. 225–245.

8. Konkurs na kościółś w. Anny we Lwowie, Architekt 11–12 (1911). – s. 178.

9. Cielątkowska R. Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczpospolitej, Zblewo,1998. – s. 73.

10. Konkurs na plan rozbudowy i przebudowy miasta Lwowa, Lw ó w, 1919. – s. 4.

11. Tołwiński T. Opis szkicowego projektu rozbudowy miasta Lwowa, Warszawa, 1924. – s. 9.

12. Andrzejaczek T. Architektura kościelna,    Młoda Architektura 3 (1939). – s. 7–13;

13. Medyński A.Lwów. Przewodnik dla zwiedzaj ą cych miasto, Lw ó w, 1937. – s. 122.

14. Sztuki Piękne VI (1930). – s. 459.

15. Cielątkowska R. Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczpospolitej. – s. 73.

16. Skrabski J. Kościół i klasztor OO. Karmelit ó w Bosych na Persenkówce, w: Kościoły i klasztory Lwowa zwieków XIX i XX,Т . 12, Kraków, 2004., s. 280–292.

17. Krasny P. Kościół filialny p. w. Podwyższenia Krzyża Ś w. w Krzywczycah, w: Koscioły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, Kraków, 2004– s. 255–259.

18. Лозинський Р . Етнічний склад населення Львова . – с . 164–189.

19. Слободян В . Галицькі проекти церков Сергія Тимошенка . Архітектурна спадщина Волині 3 (2012). – с . 292.

20. Слободян В .Галицькі проекти церков Сергія Тимошенка . – с . 293.

21. Вуйцик В . Церкви Знесіння , Галицька Брама 6 (30) (1997). – с . 6.

22. Вуйцик В . Церкви Знесіння . – с . 6.