ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗЛАМІ ЕПОХ: АРХІТЕКТУРНИЙ ТАНДЕМ ЮЛІАНА ДУХОВИЧА І ЗИГМУНТА МАЄРСЬКОГО

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури

Проаналізовано творчість двох архітекторів – Юліана Духовича та Зигмунта Маєрського, які розпочали свою творчу та педагогічну діяльність у міжвоєнний період у Львові, проте продовжили її вже після Другої світової війни у Польщі. Представлено їх творчість у міжвоєнний період у Львові, а також педагогічну діяльність у стінах Сілезької політехніки після Другої світової війни та проаналізовано практичні роботи. Показано, як їх довоєнний досвід та принципи модерністичної архітектури, характерні для львівської архітектурної школи, були використані та трансформовані у їхніх повоєнних
реалізаціях.

Betlej A. (2004). Kościół wotywny p. w. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie, w:  Koscioły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, S. 267–268.

Borowik A. (2014). Architektura lat 60. XX wieku w Katowicach. Przykłady, twórcy, stan zachowania,w: Architektura XX wieku do lat sześdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Urząd Miasta Gdyni, S. 162-168 

Borowik A. (2021). New Katowice : the form and ideology of the Polish post-war architecture based on the example of Katowice (1945–1980), Warszawa: Neriton.

Copia B. (2008), Rozbiórka budynku biurowego poltegor we Wrocławiu, w: Przegląd budowlany, # 6, ss. 46-48. [Електронний ресурс]: https://www.przegladbudowlany.pl/2008/06/2008-06-PB-46_48_copia.pdf   (перегляд 20.08.2022)

Historia Wydziału Chemicznego [Електронний ресурс]:  https://www.polsl.pl/rch/rchsg/historia-wydzialu/ (перегляд 12.08.2022)

Konkurs na rozplanowanie Mola Południowego i terenów przyległych oraz na projekt szkicowy „Żeglarskiego Ośrodka Morskiego” w porcie i mieście Gdyni (1937) Architektura i Budownictwo, №2, S. 48-49.

Nakonieczny R. (2013). Zygmunt Majerski i Julian Duchowicz: ojcowie śląskiej szkoły architektury, w: Gliwice na ich drodze: miasto przez pryzmat twórczości architektów, Gliwice, Muzeum w Gliwicach, S. 333-335.

Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (2011)  Almanach XXX Lecia, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Lecturers of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology

Pałac Młodzieży w Katowicach. [Електронний ресурс] http://polskisocrealizm.org/sztuka/palac-mlodziezy-w-katowicach (перегляд 25.07.2022)

Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii [Електронний ресурс]: http://www.polskicmentarzbolonia.pl/pl/ (перегляд 25.07.2022)

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie Projekty kokursowe. (1936) Wydawnictwo komitetu uczczenia pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie.

Spieprzyli wszystko, co można było spieprzyć, [Електронний ресурс]: https://www.opolezsercem.pl/2014/10/spieprzyli-wszystko-co-mozna-byo.html (перегляд 23.08.2022)