АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА І ТВОРЧІ СПІЛКИ (на прикладі Львівської організації НСАУ і Львівської політехніки)

SA.
2018;
: 111-115
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища

Розглянуто проблему ефективного поєднання архітектурної науки, освіти й архітектурної практики, що є надзвичайно актуальним для нашої держави. Дві гілки
архітектурної діяльності – навчально-наукова та практична недостатньо взаємодіють між собою. На початку ХХІ ст. питання синтезу діяльності вищої архітектурної освіти і вирішення завдання творчих спілок відображається і в публікаціяху професійній архітектурній пресі, й у програмних документах Національної спілки архітекторів України. Однак методів та засобів поєднання в єдине гармонійне ціле завдань архітектурної освіти і науки, архітектурної практики поки що не вироблено. Як один із заходів для налагодження зв’язків архітектурної науки і практики запропоновано проведення виставки для інтегрованого й одночасного обміну інформацією з усіх ділянок архітектури і будівництва – «ЕКСПО-Політехніка», яка може стати єдиним експозиційним простором для пропагування новітніх досягнень науки і техніки, продуктів, створених науково-дослідними підрозділами Львівської політехніки.

1. Матеріали ІІ Пленуму правління Національної спілки архітекторів України ХХ скликання. 13 квітня 2018 р., м. Київ.

2. Рижкова К. Г. Досвід формування науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах / Архітектурний вісник КНУБА. – 2014. – Вип. 4.

3. Дутка Е. Н. Конкурсна діяльність у контексті розвитку архітектурної теорії і практики / Архітектурний вісник КНУБА. – 2016. – Вип. 8–9.

4. Івашко О. Д. Арт-кластери як новий тип багатофункціональних комплексів: причини виникнення та визначальні ознаки / Архітектурний вісник КНУБА. – 2017. – Вип. 13.

5. Франків Р. Б. Архітектурна критика в сучасній Україні. Постіндустріальне тлумачення та актуальна інтерпретація / Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2006.

6. Нога О. Іван Левинський – художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. – К.: Основа, 1993.