Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції

2022;
: cc. 79 - 87
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Проаналізовано складові елементів бренд-менеджменту та визначено місце і роль стратегії розвитку бренду. Встановлено ключові чинники, що впливають на розроблення та реалізацію стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Узагальнено проблеми, пов’язані із реалізацією бренд-менеджменту в умовах євроітеграції, спричинені неефективністю розробленої стратегії розвитку бренду та її невідповідністю викликам зовнішнього ринку. Запропоновано процес розроблення стратегії розвитку бренду підприємства, який передбачає реалізацію послідовних етапів: аналіз ринку та конкурентів; аналіз цільової аудиторії; брендинг та аудит бренду; розроблення комунікаційних технологій; формування стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції.

  1. Оберемчук В. Ф. (2012). Формування та реалізація ефективних стратегій розвитку бренда як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. № 18. С. 17–21.
  2. Полішко Г. Г. (2015). Світовий досвід створення національних брендів.   Бізнес-Інформ. № 11. С. 80–85
  3. Nation Brands (2021). The annual report on the most valuable and strongest nation brands. URL: https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/
  4. Nation Brands (2021). The annual report on the most valuable and strongest nation brands. URL: https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-nation-brands-2021-preview.pdf
  5. Топ-100 найдорожчих брендів світу: найшвидше зростають технокомпанії. URL: https://mind.ua/ news/20232425-top-100-najdorozhchih-brendiv-svitu-najshvidshe-zrostayut-tehnokompaniyi
  6. Кабанова О. О. (2018). Оцінка національних брендів в контексті формування іміджевої економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Вип. 17. Ч. 1. С. 179–185.
  7. Davis S. (2009). Building the Brand Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth. San Francisco: Jossey-Bass, 320 p.
  8. Пащенко О. П., Закапко О. І. & Борущак Н. О. (2020). Теоретичні та практичні аспекти бренд- менеджменту підприємств ресторанного господарства. Приазовський економічний вісник: електронне фахове видання.  С. 126–131.
  9. A Simple Brand Development Strategy [Електронний ресурс]. URL: http://www.adherecreative.com/ blog/bid/65021/A-SimpleBrand-Development-Strategy.
  10. Смерічевський С. Ф., Петропавловська С. Є. & Радченко О. А. (2019). Бренд-менеджмент: навч. посіб. Київ: НАУ, 2019. 156 с.