Динаміка зміни тривалостей структурних елементів дифтонгів польської мови у різних темпах вимови

2010;
: cc. 211 - 214
Authors: 

Ю. Рашкевич, З. Шиманьські, Р. Фігура

Національний університет «Львівська політехніка»,
Суспільна вища школа підприємництва та менеджменту, Лодзь, Польща

Досліджено на прикладі особливого класу звуків – дифтонгів, характерних для польської мови, тривалостей звукових ділянок дифтонгів окремо для випадків прискорення та сповільнення темпу мовлення та аналіз можливості використання розроблених ФТП для задач сповільнення темпу.

Investigational on the example of the special class of sounds – diphthongs, characteristic for Polish, trivalostey of voice areas of diphthongs separately for the cases of acceleration and deceleration of broadcasting rate and analysis of possibility of the use of developed FTP for the tasks of the rate deceleration.

  1. Рашкевич Ю.М. Перетворення часового масштабу мовних сигналів. – Львів: Академічний експрес, 1977. – 140 с.
  2. Шиманьскі З. Автоматична класифікація дифтонгів польської мови // Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies. – Lviv, September 27–29, 2007. – P. 118–119.
  3. Шиманьскі З. Адаптивні технології перетворення тривалості звуків польської мови: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Львів, 2007. – 18 с