Мислення і мова. Навколо думок Казимира Твардовського (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.033
Надіслано: Січень 29, 2020
Прийнято: Березень 11, 2020
Автори:
1
University of Warsaw

Стаття Казимира Твардовського „Про ясний і неясний філософський стиль” вважається одним з маніфестів Львівсько-Варшавської школи: ясність вираження думок була одним із методологічних чинників цієї школи. З огляду на деякі фрагменти цієї статті Казимира Твардовського часто вважають філософом, який доводив, що людина може мислити лише словами. У даній же статті погляди Казимира Твардовського на співвідношення мислення та мовлення розглядаються через призму менш відомих творів польського філософа та з використанням деяких теоретичних розрізнень.

 

Твардовський, К. (2018а). Про ясний і неясний філософський стиль. In К. Твардовський, Вибрані твори, 120-122. Харків: Фоліо.

  Твардовський, К. (2018b). Символоманія і прагматофобія. In К. Твардовський, Вибрані твори, 123-134. Харків: Фоліо.

  Твардовський, К. (2018с). Образи і поняття. In К. Твардовський, Вибрані твори, 331-435. Харків: Фоліо.

  Твардовський, К. (2018d). Теорія суджень. In К. Твардовський, Вибрані твори, 473-496.

 Twardowski, K. (2013). Niezależność myśli. In K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część I, 63-74. Kraków: Copernicus Center Press.