Модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології комп’ютерних мереж

2010;
: cc. 72 - 75
Authors: 

К. Обельовська, М. Брусак

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології мереж, орієнтованих на стандартну ієрархію швидкостей.

Modified Gomory–Hu standard bit rate oriented algorithm for network topology optimization is proposed.

  1. Шубін Є.В. Метод синтезу топологічної структури мережі передачі даних за критерієм мінімальної вартості з використанням генетичного алгоритму: Дис. … канд. техн. наук: 05.12.02 / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 2005.
  2. Салманов Н. С. Розробка методики розрахунку пропускної спроможності широкосмугової пакетної мережі загального користування та стратегії побудови мультисервісної мережі Азербайджану: Дис. … канд. техн. наук: 05.12.02. — 2008.