комп'ютерна мережа

Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.

Модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології комп’ютерних мереж

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології мереж, орієнтованих на стандартну ієрархію швидкостей.

Modified Gomory–Hu standard bit rate oriented algorithm for network topology optimization is proposed.

Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN

A multifunctional cyber-physical system for monitoring and testing remote computers in the WAN has been developed. This cyber-physical system has been built using microservice architecture. The system has used a website as a graphical interface, which in turn communicates with the main query separator, namely a web server. In addition, the database and the AES-256 encryption algorithm has been used to simplify data work, and to increase system security from external interventions.

Комп’ютерна мобільна мережа міста Львова

Розглянуто задачу вибору безкабельної технології, на основі якої може бути розроблена мобільна комп’ютерна мережа на території міста Львова із урахуванням територій зі щільною забудовою та таких, для яких створити кабельну мережу проблематично. Розглянуто переваги технологій безкабельного зв’язку та запропоновано технологію для розв’язання поставленої задачі.

Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі

З використанням методу динамічного програмування розроблено ефективний обчислювальний алгоритм оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі та розв’язано числовий приклад, який демонструє ефективність запропонованого алгоритму.

Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі експериментальних даних середовища wireshark

Проаналізовано трафік комп’ютерних мереж, отриманий за допомогою аналізатора мережевих протоколів Wireshark. Спостереження проводилось за такими показниками: сумарна кількість пакетів, середня кількість пакетів, середній розмір пакета та середня швидкість передавання пакетів. Отримані дані використовуються для перевірки теоретичних моделей.