Організація модулів відновлення відмовостійких систем опрацювання сигналів

2010;
: сс. 23 - 29
Authors: 

Є. Ваврук, В. Грос

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

На основі аналізу механізмів забезпечення відмовостійкості програмних засобів запропоновано шляхи вдосконалення розподілених модулів відновлення. Визначено особливості побудови систем із використанням обраного механізму, запропоновано аналітичні вирази оцінки ефективності механізму розподілених модулів відновлення та досліджено його ефективність.

Ways based on the analysis of mechanisms to ensure reliability of software were suggested to improve the distributed recovery blocks. Construction systems features were detected using the chosen mechanism. Analytical expressions for evaluating the effectiveness were proposed. Effectiveness of the mechanism of the distributed recovery blocks was investigated.

  1. Ваврук Є., Грицик І. Організація відмовостійкості обчислень в системах опрацювання сигналів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології: наука та основі». — Луцьк: ЛІРоЛ, 2009. — С. 85–88.
  2. Ваврук Є. Організація відмовостійкості в системах опрацювання сигналів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2006. — № 565. — С. 36–43.
  3. Laura L. Pullum, Software Fault Tolerance Techniques and Implementation, Artech House, 2001.
  4. J.C. Laprie, J. Arlat, C. Beounes and K. Kanoun, «Definition and Analysis of Hardware-and-Software Fault-Tolerant Architectures, ” IEEE Computer, vol. 23, no. 7, pp. 39–51, 1990.
  5. Koren I., Krishna C.M. Fault-tolerant systems. Morgan Kaufmann Publishers. San Francisco-USA, 2007. — Р. 399. 6. http://www.reliability- theory.ru/topics/t3r1part1.html.