Порівняння алгебричних методів подань алгоритмів

2013;
: cc. 356 - 365
Authors: 

Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3

1Національний університет Львівська політехніка, кафедра програмного забезпечення,
2Українська академія друкарства,
3Київський національний університет культури і мистецтв

Порівняннями за системами операцій та їхніми властивостями та побудованими моделями абстрактної комп’ютерної системи дано оцінку таких відомих алгебричних методів опису алгоритмів, якими є модифікована система алгоритмічних алгебр, модифікована алгебра алгоритмів та алгебра алгоритмів.

Bi comparison under the systems operations and their properties and constructed abstract models of computer systems estimations of such well-known algebraic methods for describing algorithms, which are modified systems of algorithmic algebras, modified algebra algorithms and algebra algorithms are given.

 1. Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. Алгебра. Языки. Программирование. – 2-е изд., перераб. – К.: Наукова думка, 1978. – 318 с.
 2. Цейтлин Г.Е. Введение в алгоритмику. – К. : Сфера, 1998. – 310 с.
 3. Ovsyak A. The extended algebra of algorithms width multiconditional elimination /V. Ovsyak, A. Ovsyak // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 672. – С. 291 – 300.
 4. Овсяк О. Розширена алгебра алгоритмів і модель зв’язку між класичною і розширеною операцією елімінування / О. Овсяк // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». – № 23. 2010. – С.45–53.
 5. Owsiak W., Owsiak A. Rozszrzerzenie algebry algorytmów // Pomiary, automatyka, kontrola. – № 2, 2010. – S. 184–188.
 6. Математика: Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Ю.В. Прохоров. – М.: Большая рос. энц. 1998. – 848 с.
 7. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики: биогр. слов. -справ. – К.: Рад. шк., 1987. – 656 с.
 8. Шеренга великих математиков / под ред. проф. Влод. Крысицкого. – Варшава: Наша ксенгарня, 1970. – 188 с.
 9. Драґан Я., Овсяк В. Системний аналіз і методологія алгебри алгоритмів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 732, – С.91–95.
 10. Драґан Я. Межа Бремермана, системний аналіз і антологія складності моделей соціотехнічних систем // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. –№ 663. – С.78–83.
 11. Драґан Я., Медиковський М., Овсяк В., Сікора Л., Яворський Б. Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико- технічних науках та оцінювання її якості // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 686. – С.170–179.
 12. Биркгоф Г. Математика и психология. – М.: Сов. радио, 1977. – 96 с.
 13. Детловс В. Эквивалентность нормальных алгоритмов и рекурсивных функций // Тр. матем. ин-та АН СССР им. В.А. Стеклова, 1958, 52. – С.75–139.
 14. Адамар Ж. Исследование процесса изобретения в области математики / пер. с франц. М.А. Шаталовой и О.П. Шаталова, под ред. И.Б. Погребысского. – М.: Сов. радио, 1970. – 152 с.
 15. Ovsiak V.K. Computational models and algebra of algorithms // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Інформаційні системи та мережі. – 2008. – № 621. – С.3–18.