МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Львівський торгівельно-економічний університет

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників. Аргументовано використання матричного методу оцінювання результативності працівників. Доведено забезпечення зворотного зв’язку в процесі управління результативністю як необхідної умови моніторингу індивідуальної результативності працівників.

1.  Зоді Р. Ю., Лоуренс С. М., Лейсі Д. П. (1987) Бюджетування результативності. Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджинія, Блексбер, 147 с. 2. Армстронг М., Берон А. (2014) Управление результативностью: Система оценки результатов в действии , Альпина Паблишер. 3. Кибанов А. Я. (2003) Управление персоналом организации, 483 с. 4. Измерение результативности компании (2007), Альпина Бизнес Букс, 220 с. 5. Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А., Ловчева М. В. (2009) Мотивация и стимулирование трудовой деятельности , М. : ИНФРА-М, 524 с. 6. Веснин В. Р. (2008) Управление персоналом,. Проспект, 688 с.