Інформаційно-керівна система видавничих процесів на основі використання багатофакторних планів експерименту

2012;
: cc. 163 - 166
Authors: 

1В. Різник, 2Р. Сидоренко

Національний університет «Львівська політехніка»,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Розглянуто інформаційно-керівну систему видавничих процесів з використанням комбінаторних планів багатофакторного аналізу, оптимізованих за критерієм мінімізації трудомісткості затрат за збереження достатнього рівня ефективності та забезпечення якості видавничої продукції. Показано можливість застосування для побудови оптимальних планів нового класу комбінаторних конфігурацій – ідеальних кільцевих в’язанок.

In this paper the information control system for publishing processes using multifactor plans of experiments which has been optimized by minimum expenditures, while maintaining on sufficient level of effectiveness’s for providing of production quality is regarded. It is shown possibility for application a new class of combinatorial configurations, namely «Ideal Ring Bundles» for synthesis of the optimal plans of experiments.

  1. Луцків М.М. Системи автоматичного керування ротаційними машинами. – Львів: Фенікс, 2000. – 152 с.
  2. Верхола М.І. Моделювання і дослідження процесів та елементів фарбової системи друкарської машини // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наукових праць. – Львів: УАД, 2000. – Вип. 5. – С.92–94.
  3. Дисперсионный анализ и синтез планов на ЭВМ / Е.В. Маркова, В.И. Денисов, И.А. Полетаева, В.В. Пономарев. – М.: Наука, 1982.
  4. Холл М. Комбинаторика. – М.: Мир, 1970. – 470 c. 5. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища школа, 1989. – 168 с.