Модель конвертації абстрактних до типових графічних унітермів автоматів

2012;
: cc. 18 - 22
Authors: 

В. Овсяк, М. Козелко

Українська академія друкарства

Засобами алгебри алгоритмів описано модель побудови системи типових графіч- них унітермів, призначених для конвертації абстрактного унітерма.

Means algebra of algorithms described created a model of the system default image unitermiv designed to convert abstract uniterm.

 1. Овсяк О.В. Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів / О. Овсяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 710. – С. 224–234.
 2. Овсяк В., Овсяк О., Василюк А. Елементи мови предметних унітермів // Збірник наукових праць «Квалілогія книги». – 2009. – № 2(16). – С. 4–9.
 3. Овсяк О.В. Інформаційна технологія побудови моделей інтерфейсів інформаційних технологій і систем / О.В. Овсяк // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». – 2011. – № 26. – С. 105–114.
 4. Шилд Г. C# 4.0: Полное руководство. – М.: ООО И.Д. «Вильямс», 2011. – 1056 с.
 5. Троэлсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0. – М.: ООО И.Д. «Вильямс», 2010. – 1392 с.
 6. Мак-Дональд М. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008 для профессионалов. – М.: ООО И.Д. «Вильямс», 2008. – 928 с.
 7. Ovsyak A. The extended algebra of algorithms width multiconditional elimination / V. Ovsyak, A. Ovsyak // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 672. – С. 291–300.
 8. Овсяк О. Розширена алгебра алгоритмів і модель зв’язку між класичною і розширеною операцією елімінування / О. Овсяк // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». – 2010. – № 23. – С.45–53.
 9. Owsiak A. Rozszrzerzenie algebry algorytmów / W. Owsiak, A. Owsiak // Pomiary, automatyka, kontrola. – 2010. – № 2. – S. 184–188.
 10. Овсяк О.В. Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів / О.В. Овсяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2010. – № 685. – С. 12–20.
 11. Ovsyak A. The extended algebra of algorithms with additional cycle elimination axiomats / A. Ovsyak,V. Ovsyak // Conference «Intelligent Information and Engineering Systems» (INFOS 2011), September 19–23, 2011, Polańczyk, Poland. – P. 23–34.