Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем

2012;
: cc. 137 - 141
Authors: 

В. Литвин, М. Бойчук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто формалізацію процесу оцінювання новизни онтологічних знань з метою побудови ефективних процедур розв’язування задач інтелектуальною системою.

In the paper the formalization of the evaluation process innovation ontological knowledge to build effective procedures for solving problems of intelligent systems.

  1. Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень / В.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 с.
  2. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: 1963. – 830 с.
  3. Литвин В. В. Оцінка новизни знань під час автоматичної розбудови онтологій / В. В. Литвин, А. С. Мельник, В. Я. Крайовський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Інформаційні системи та мережі». – 2011. – № 699. – С. 343–353.
  4. Miller G.A. WORDNET: A lexical database for English / G.A. Miller // Communications of ACM (11). – 1995. – P. 39–41.
  5. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів: «Цивілізація», 2009. – 414 с.
  6. Литвин В. В. Задачі оптимізації структури та змісту онтології та методи їх розв’язування / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Інформаційні системи та мережі». – 2011. – № 715. – С. 189–200.
  7. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
  8. ISO/IEC 9126:1991. Information technology – Software product evaluation – Quality characteristics and guidelines for their use. – 1991. – 39 p.