Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж

2013;
: cc. 269 - 276
Authors: 

М. Луцький, А. Муранов, О. Муранов

Національний авіаційний університет

Запропоновано схему взаємодії технічних засобів служби підтримки якості обслуговування (QоS), що здатна забезпечити функціонування телекомунікаційної мережі згідно з правилами системи диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом (ДОГС).

A scheme describing the interaction of hardware components supporting the service quality is suggested that enables telecommunications network operation in compliance with the rules of the differentiated care system with guaranteed service.

  1. Конахович Г. Ф. Сети передачи пакетных данных / Г. Ф.Конахович, В. М. Чуприн. – К. : МК-Пресс, 2006. – 272 с.
  2. Муранов А. С. Синтез моделей диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом на базі використання ресурсів комп’ютерних мереж / А. С. Муранов, Ю. А. Кочергін // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2009 – Вип.1(25). – С. 128–136.
  3. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протокол / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Питер, 2001. – 672 с.