Автоматизація процесу поселення студентів в гуртожитки студмістечка

Прийнято: Лютий 23, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем управління
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем управління
3
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Описано розроблену автоматизовану систему підтримки і прийняття рішень для задач оптимального розміщення студентів в гуртожитки студмістечка. Описано бази даних функціонування системи. Система забезпечує процедури поселення завдяки доступності списків on-line.

1. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи і технології: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
2. Павлиш В.А., Гліненко Л.К. Основи інформаційних технологій і систем: навч. Посібники – Львів: Видавництво Ну «ЛП», 2013. 
3. Катренко А.В., Пасічник В.В., Прийняття рішень: Теорія та практика: -Підручник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2013.