Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень.

2017;
: ст. 263-267
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
3
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного використання під час шифрування-дешифрування зображень. Шифрування-дешифру-вання здійснюють без додаткового зашумлення.

1. Павлидис Т. Алгоритмы машиной графики и обработки изображений. – М.: Радио и связь, 1986. – 399 с.

2. Б. Яне. Цифровая обработка изображений. – М., Техносфера, 2007. – 583 с.

3. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.

4. Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М. , Пелешко М. З. . Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27), 2(28). – С. 59–62.

5. Rashkevych Y. , Kovalchuk A. , Peleshko D. , Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, P. 469–473.

6. Ковальчук А. М., Попадинець К. С. Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – № 843. – С. 79–84.