Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей

2017;
: ст. 119-129
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто геоінформаційну систему (ГІС) пошуку людей, за допомогою якої користувач цього сервісу має можливість знайти людину, яка знаходиться поряд з нею на карті, та розпочати спілкування. Запропоновано варіант реалізації геоінформаційної системи пошуку людей. Описано можливості інструментальних ГІС та технології клієнт-сервер і запопонований алгоритм геоінформаційної системи пошуку людей. Запропоновано алгоритм представлення інформації про користувача з використанням маркерів, які розташовуються на карті. Проаналізовано програмне забезпечення клієнта ГІС, яке може використовувати запуск програм на віддалених робочих місцях чи серверах.

1. Ярих В. Б. Якість цифрових карт / / Інформаційний бюлетень ГІС-асоціації. – М.: ГІС- асоціація. – 2002. – № 1–2. – С. 18–21.

2. Бусигін Б.С, Гаркуша І.М., Середінін Е. С., Гаевенко А. Ю. Інструментарій геоінформаційних систем: довідковий посібник. – К.: ІРГ “СБ”, 2000. – 172 с.

3. Світличний О. О., Андерсон В. Н., Плотницький СВ. Географічні інформаційні системи: технологія та додатки. – Одеса: Астропринт, 1997. – 196 с.

4. Zeiler M. Моделювання нашого світу. Посібник ESRI з проектування баз геоданих: пер. з англ. – К.: ЗАТ ЕСОММ Со, 2004. – 254 с.

5. Мальцев В. А. Програмний комплекс геостатистичного моделювання та оцінювання GST 3.02: Підручник і керівництво користувача. – М., 1993. – 153 с.

6. Мітчелл Е. Керівництво по ГІС- аналізу. Ч. 1: Просторові моделі і взаємозв’язки: Пер. з англ. – К.: ЗАТ ЕСОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с.

7. Світовий ринок ГІС в 2001 р. // ARCREVIEW. Сучасні геоінформаційні технології. – 2003. – № 1 (24). – С. 14.

8. Атлас України. Пілотний проект електронної версії Національного атласу України / Інститут географії НАН України. ТОВ “Інтелектуальні системи ГЕО”. – К., 2000.

9. Демерс М. Н. Географічні інформаційні системи. – М.: Изд-во СП Дата +, 1999. – 491 с.