Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей

2017;
: pp. 119-129
Accepted: March 28, 2017
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Electronic Computing Machines

 In the article the Geographic Information System (GIS) finding people through which a user of this service has the ability to find the person who is next to him on the map and start communication. An embodiment of a geographic information system finding people. Described opportunities instrumental GIS and client-server technology and geographic information systems zapoponovanyy algorithm finding people. The algorithm representation statement using markers, which are located on the map. The analysis GIS software client that can be used launch applications on remote servers or workplace.

1. Ярих В. Б. Якість цифрових карт / / Інформаційний бюлетень ГІС-асоціації. – М.: ГІС- асоціація. – 2002. – № 1–2. – С. 18–21.

2. Бусигін Б.С, Гаркуша І.М., Середінін Е. С., Гаевенко А. Ю. Інструментарій геоінформаційних систем: довідковий посібник. – К.: ІРГ “СБ”, 2000. – 172 с.

3. Світличний О. О., Андерсон В. Н., Плотницький СВ. Географічні інформаційні системи: технологія та додатки. – Одеса: Астропринт, 1997. – 196 с.

4. Zeiler M. Моделювання нашого світу. Посібник ESRI з проектування баз геоданих: пер. з англ. – К.: ЗАТ ЕСОММ Со, 2004. – 254 с.

5. Мальцев В. А. Програмний комплекс геостатистичного моделювання та оцінювання GST 3.02: Підручник і керівництво користувача. – М., 1993. – 153 с.

6. Мітчелл Е. Керівництво по ГІС- аналізу. Ч. 1: Просторові моделі і взаємозв’язки: Пер. з англ. – К.: ЗАТ ЕСОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с.

7. Світовий ринок ГІС в 2001 р. // ARCREVIEW. Сучасні геоінформаційні технології. – 2003. – № 1 (24). – С. 14.

8. Атлас України. Пілотний проект електронної версії Національного атласу України / Інститут географії НАН України. ТОВ “Інтелектуальні системи ГЕО”. – К., 2000.

9. Демерс М. Н. Географічні інформаційні системи. – М.: Изд-во СП Дата +, 1999. – 491 с.