ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто сутність дизайн-мислення, обґрунтовано його актуальність в умовах кризи та пандемії COVID-19. Зазначено, що дизайн-мислення – один із найкращих методів, який дасть змогу організації не тільки вижити в кризових умовах, але й досягти успіху. Проаналізовано процес дизайн-мислення та наведено дизайнерські техніки та інструменти, які варто використовувати на кожному етапі цього процесу. Визначено відмінність методів за традиційного підходу (застосування логічного мислення) та нестандартного (дизайн-мислення). Вказано переваги дизайн-мислення, а також недоліки та складнощі його застосування. 

1. Барнет Біл, Еванз Дейв (2019) Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя / пер. з англ. Валерія Глінка. 2-ге вид. Київ: Наш формат, 224 с.

2. Талер Річард (2018) Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / пер. з англ. Світлани Крикуненко. Київ: Наш формат, 464 с.

3. Прес-релізи. Міжнародне дослідження Deloitte 2021 Human Capital Trends. Available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/gx-2... (дата звернення: 27.02.2021). 

4. Браун Т. (2021). Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. Available at: http://www.management.com.ua/books/ view-books.php?id=1229 (дата звернення: 02.03.2021).

5. Volkova, T., Jākobsone, I. (2016). Design thinking as a business tool to ensure continuous value generation. Intellectual Economics, 10(1), рр.. 63–69. doi:10.1016/j.intele.2016.06.003.

6. Лісовська Л. С. Теребух А. А., Гацук М. М. (2019). Обґрунтування сучасних моделей та системи підтримки організаційної творчості. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Вип. 3, С. 99–112.

7. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. (2020). Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19. Регіональна економіка, № 2 (96). ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, С. 5–16.

8. Elsbach K. D., Stigliani I. (2018). Design Thinking and Organizational Culture: A Review and Framework for Future Research. Journal of Management, 44(6), рр. 2274–2306. Available at: https://doi.org/10.1177/0149206317744252.

9. Kolto J. (2015). Design Thinking Comes of Age. Harvard Business Review (September). 1–10. Available at: https://doi.org/10.1145/2180868.2180874.

10. Stigliani I. Design Thinking – The Key To Successful Innovation? Available at: https://www.forbes.com/ sites/imperialinsights/2018/02/14/design-thinking-the-key-to-successfulinnovation/#6b53efae301e (дата звернення: 22.02.2021).

11. Meenakshi Kaushik, Neha Guleria (2020). The Impact of Pandemic COVID-19. Workplace European Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 15, рр. 9–18.

12. Hernandez R. J., Cooper R., Tether В. B., Murphy Е. (2018). Design, the Language of Innovation: a review of the design studies literature. The journal of design, economics, and innovation, Vol. 4, Issue 3, рр. 249–274.

13. Лігоненко Л. О. (2020). Дизайн в управлінні бізнесом: нові предметні сфери використання терміну С. 327–330. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32953/sism_20_327330.pdf?se... 1&isAllowed=y (дата звернення: 20.03.2021).

14. Орлів М. С. (2020). Розвиток людських ресурсів та організаційної культури в державних органах: використання технології дизайн-мислення. Публічне управління та адміністрування в Україні, Вип. 19, С. 76–81.

15. Ferrazzi К. (2014). Never Eat Alone, Expander and Updated: and Other Secrets to Success, One Relationship at a Time. New York: Crown Business, 400 p.

16. Nataliya Chukhray, Khrystyna Bespaliuk (2019). Studing the Values of Professions for the Millennials as Subject of the Labor Market [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach. Łodz, Społeczna Akademia Nauk, pр. 163–179.

17. Беспалюк Х. М., Савоніна Н. С. (2018). Типи нововведень: приклади застосування маркетингу. Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. Львів: Вид-во Львівської політехніки, С. 14–16.

18. Длігач А. А. (2014). Системно-рефлексивний маркетинг: монографія. Київ: Алерта, 400 с.

19. Россоха В. В., Череднікова Є. А. (2020). Маркетингові технології проектування продукту. Ефективна економіка. № 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7940 (дата звернення: 15.03.2021). Available at: 10.32702/2307-2105-2020.6.4.

20. Dunne D. (2018). Implementing design thinking in organizations: an exploratory study. J Org Design 7, 16. Available at: https://doi.org/10.1186/s41469-018-0040-7.