ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЯ З КРИПТОВАЛЮТ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
4
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів

Криптовалюта привертає багато уваги академічної спільноти, портфельних інвесторів, державних регуляторів та широкої громадськості. Ще не до кінця зрозуміло, чи це тип цифрового фінансового активу, чи нова форма грошей. Правовий статус криптовалюти суттєво відрізняється в різних країнах і є невизначеним в Україні.
Метою статті є визначення характерних ознак криптовалюти та її правового статусу в Україні, формування оптимальних портфелів з криптовалют з різною дохідністю та ризиком, оцінка їх ефективності, вивчення можливостей диверсифікації портфеля за допомогою крипто-валют у новій фінансовій реальності.
Ринок криптовалют має три ключових відмінності від ринку традиційних фінансових активів: високий ризик у зв’язку з мінливістю дохідності, неясність фундаментальної цінності криптовалюти, інвестори неінституційні.
Визначені наступні ключові характеристики криптовалюти: виключно цифрова форма; децентралізація; відсутність підтримки державних органів влади; анонімність; незворотність трансакцій; незначний інфляційний ризик; глобальність і швидкість трансакцій; відсутність посередника.
Незважаючи на поінформованість державних регуляторних органів про можливості й загрози, яких можна очікувати від функціонування криптовалюти, її правовий статус дуже істотно відрізняється у різних країнах: абсолютна заборона (Непал, Пакистан, В'єтнам та ін.); нейтральний статус (більшість країн світу), необхідність реєстрації та ліцензування операцій з криптовалютою (Італія, Австралія та Японія та ін.), дозвіл використовувати криптовалюту як законний платіжний засіб (острів Мен, Мексика).
Центральні банки наполегливо підкреслюють відмінність криптовалют, які не підтримуються жодним офіційним органом, від законних платіжних засобів та фінансових акти-вів, усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує інвесторам у криптовалюту через її спекулятивний характер. Ураховуючи, що криптовалюти потенційно можуть використовуватися для фінансування незаконних операцій, ухилення від сплати податків тощо, то розроблення і впровадження нормативних актів, які регулюють її функціонування зараз на часі. У законопроекті запропоновано розглядати криптоактив як вид віртуального активу у формі токену, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптоактиву. Тому криптовалюту можна розглядати як актив, придатний для портфельного інвестування.
Для обгрунтування доцільності інвестицій у криптовалюти неінституціональними інвесторами були побудовані оптимальні портфелі, використовуючи моделі Марковіца та Квазі-Шарпа. Розрахунки показали, що портфелі криптовалют, виконані на основі моделі Марковіца, дозволяють підвищити інвестиційну прибутковість, але недостатньо диверсифіковані. Велика кількість диверсифікованих портфелів з різною дохідністю та ризиком була отримана за допо-могою моделі Квазі-Шарпа. Для оцінювання ефективності одержаних портфелів з криптовалют здійснено їх порівняння в динаміці, а також з базовим портфелем, який складається з десяти криптовалют з найвищою капіталізацією на ринку в рівних частках. Встановлено, що криптовалютам притаманний слабкий кореляційний зв’язок з традиційними фінансовими інструментами, тому їх доцільно включати до портфеля цінних паперів з метою його диверсифікації.

1. Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkorn, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin-asset or currency? revealing users’ hidden intentions. Revealing Users’ Hidden Intentions (April 15, 2014). ECIS. https://pdfs.semanticscholar.org/3c7d/998b88bf48c88cf693625d2852706e7cb8....
2. Giudici, G., Milne, A. & Vinogradov, D. Cryptocurrencies: market analysis and perspectives. J. Ind. Bus. Econ. 47, 1–18 (2020). https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6.
3. Baur, D.G., Hong, K. and Lee, A.D. (2018) Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 54, 177-189. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004. 4. Slav’yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I. (2017). Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 14 (1-1), 227-235. https://doi:10.21511/imfi.14(1-1).2017.09.
5. Bouri, E., Molnar, P., Azzi, G., Roubaud, D. and Hagfors, L.I. (2017) On the Hedge and Safe Haven Properties of Bitcoin: Is It Really More than a Diversifier? Finance Research Letters, 20, 192-198. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.025.
6. Poyser, O. (2018). Herding behaviour in cryptocurrency markets. arXiv preprint arXiv:1806.11348.
7. Gurdgiev, C., O'Loughlin, D., Chlebowski, B., 2019. "Behavioral Basis Of Cryptocurrencies Markets : Examining Effects Of Public Sentiment, Fear, And Uncertainty On Price Formation," Journal of Financial Transformation, Capco Institute, vol. 49, pages 110-121.
8. Shiller, R. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 1. https://doi.org/10.2469/dig.v33.n4.1368.
9. Moosa Imad A., 2020. "The bitcoin: a sparkling bubble or price discovery?," Economia e Politica Industriale: Journal of Industrial and Business Economics, Springer;Associazione Amici di Economia e Politica Industriale, vol. 47(1), pages 93-113, March. DOI: 10.1007/s40812-019-00135-9.
10. https://cointelegraph.com/news/80-of-all-bitcoins-already-mined-only-42-....
11. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-14/bitcoin-rises-to-nove...?
11. Лагард К. Регулирование финансовых технологий // Финансы и развитие. – 2018. – Июнь. – С. 9-10.
13. Адриано А. Краткая история криптоэйфории // Финансы и развитие. – 2018. – Июнь. – С. 20-21.
14. Проект закону України від 06.10.2017 № 7183 “Про обіг криптовалюти в Україні”. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
15. Закон України від 06.12.2019 № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20.
16. Проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами”. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423.
17. Кондрат І., Драла Р. (2019) Портфельний менеджмент криптовалют. Інфраструктура ринку. – Вип. 33. – С. 293-299. http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/33_2019.pdf.