Том 4, Номер 1, 2020

У цьому номері

(21 статей)
І. Кондрат, Н. Ярошевич, М. Ливдар, Р. Драла
DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.01.011
11-21