лінії електропередач

ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ

У нових економічних умовах через обмеженість енергоресурсів в Україні, а також приватизації окремих енергетичних об’єктів втрати електроенергії перетворилися зі звичайного звітного показника на один з важелів керування економічною ефективністю роботи підприємств енергетичної галузі. Серед об’єктів, де спостерігаються надмірні втрати потужності та електроенергії, розподільні електричні мережі раніше не привертали особливої уваги. Важливішим у них було забезпечення необхідного рівня надійності електропостачання споживачів.

Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.

Режими землекористування в охоронних та санітарно-захисних зонах ліній електропередачі

Запропоновано режими землекористування в зонах обмеженого використання земель уздовж ліній електропередач. Проаналізовано можливість використання обмежених територій для сільськогосподарських, культурних, житлових та інших потреб.