ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПЛАНУВАННІ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Rykovanova I., Donets D.

Lviv Polytechnic National University Department of Marketing and Logistics

Проаналізовано основні стратегії логістики постачання, наведено класифікацію основних фондів підприємства в контексті прийняття стратегічних рішень щодо їх постачання. Сформульовано вимоги щодо стратегічних рішень при формуванні системи постачання основних фондів на основі стратегій постачання за матрицею Краліча.

1. Логістика (2016) Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Логістика. 2. Грозний І. С. (2009) Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством, Економічний вісник Національного гірничого університету. № 1. 47–51. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/32359. 3. Неуров І. В. (2016) Закупівельна діяльність у ланцюгу поставок, Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2008_623/27.pdf. 4. Крикавський Є. В. (2016) Стратегічні обмеження у плануванні функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції промислового призначення, Available at : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/27.pdf 5. Зарудна Н. Я. (2011) Організація сучасного процесу постачання: проблеми та перспективи, Вісник Львівської комерційної академії Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, Вип. 36. (Серія економічна). 146–150. 6. Германчук А. М. (2016) Стратегічне партнерство в системі маркетингової логістики, Available at : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_32/German.pdf. 7. Коніщева Н. Й. (2005) Управління логістичною діяльністю промислових підприємств, Економіка пром-сті. № 1. 114–123. 8. Крикавський Є. В. (2013) Економіка і фінанси підприємства: навч.посібник, Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, с.696. 9. Основные фонды (2016) Available at : http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html. 10. http://logistic. iclick.in.ua/ index.php/uk/ru/novini/139-strategiji-postachannya-po-modeli-kralicha. 11. Аутсорсинг і аутстаффінг – в чому різниця? Available at : http://pravogarant.com.ua/uk/autsorsyng-autstaffing-riznycja/