АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Автори: 
I.Ye. Matviy

Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organization  

Розглянуто передумови використання аутсорсингу в процесі управління проектами, види аутсорсингових послуг у цій сфері, їх характеристику та застосування. Досліджено переваги та недоліки для організації-замовника аутсорсингових послуг щодо управління проектами та чинники, що стримують використання аутсорсингу в Україні на сучасному етапі.

1. Григорян А. С . Особливості прийняття рішень при залученні та виборі аутсорсерів з управління ІТ проектами / А. С . Григорян , Т . Г . Григорян , К . В. Кошкін. [ Електронний ресурс ]. — Режим доступу : https://www. google. com. ua/#q= аутсорсинг +в +управлінні+ІТ -проектами &start=0. 
2. Ноздріна Л . В. Управління проектами : підручник / Л . В. Ноздріна , В.І. Ящук, О.І. Полотай . — К .: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с. 
3. Ермошина Е. Л . Аутсорсинг [ Електронний ресурс ] / Е. Л . Ермошина // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения . — Режим доступу : http://www.avbn.ru. 
4. Дембовська В. В. Теоретичні основи аутсорсингу в управлінні проектами [ Електронний ресурс ] / В. В. Дембовська. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/7_124888. doc. htm. 
5. Матвій І.Є . Проблеми та перспективи аутсорсингу управління проектами / І.Є . Матвій // Проблеми економіки та управління . Вісник Нац. ун -ту " Львівська політехніка«. 2011. — № 698. — С . 207–212. 
6. Аутсорсинг: бизнес «на вынос » [Електронний ресурс ]. — Режим доступу : http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/autsorsing_biznes_na_v....