Дослідження можливостей використання перетворювача частоти atv340 для задач синхронізації швидкостей механічно не зв’язаних електроприводів механізмів

2019;
: cc. 46 - 53
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Здійснено порівняльний аналіз характеристик слідкуючого електроприводу, який подано асинхронним і синхронним механічно не зв’язаними електроприводами. В такій системі один електропривід працює у режимі ведучого приводу, а інший — у режимі веденого.

Для виконання порівняльного аналіз характеристик слідкуючого асинхронного електроприводу розроблено експериментальну установку, яка складається із асинхрон- ного електроприводу на базі перетворювача частоти серії ATV340 та механічно не зв’язаного синхронного електроприводу на базі Lexium 32C. Для передавання даних між електроприводами використано входи/виходи РТО-РТІ перетворювачів частоти.

Описано технологію реалізації задачі синхронізації швидкостей електроприводів на базі перетворювачів частоти ATV340 та Lexium 32C, наведено дослідження впливу параметрів регулятора швидкості (частоти) перетворювача частоти ATV340 на точність та якість процесу синхронізації швидкостей. Зокрема, збільшення до певних значень коефіцієнта підсилення контуру швидкості зменшує динамічну похибку швидкості, а зростання параметра STA усуває перерегулювання та коливність перехідного процесу.

Проведені експериментальні дослідження показали, що у разі використання бездавачевого векторного керування перетворювач частоти ATV 340 може працювати в слідкуючому режимі, однак у перехідних режимах розгону та гальмування спостері- гається часове запізнення реакції приводу, яке неможливо ліквідувати наявними засобами програмного забезпечення. Використання електроприводу Lexium 32C у слідкуючому режимі забезпечує синхронізацію швидкості з високою точністю як у перехідних режимах, так і в усталеному режимі роботи.

Altivar machine ATV340.Variable speed drives for asynchronous and synchronous motors. Programming Manual. Altivar Machine ATV340 Manual. 2016. 142 p.

Altivar Machine ATV340. Variable Speed Drives Installation Manual. 2019. 152 p.

Lexium 32C. Servo Drive. User Guide. - 2019. - 452 p.

Domanov, V. Y. Analyz y syntez invaryantnoi systemy upravlenyia elektropryvodom / V. Y. Domanov, A. V. Domanov, D. H. Murzakov [Analysis and synthesis electric drive invariant control system]. Samar Issuu. 2015, vol. 17, No. 2-4, рр. 761-764 [in Rus.].

Régulation et commande des systèmes asservisé (réf, Internet 42394). www.techniques-ingenieur.fr

Pitina G. F. Realizatsiya printsipa upravleniya po prognozu v avtomaticheskih sistemah regulirovaniya //G. F. Pitina [Implementation of the principle of forecasting control in automatic control systems] XII Vserossiyskoe soveschanie po problemam upravleniya 2014, рр. 200-211 [in Rus.]