Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута

2016;
: cc. 90 - 97
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано точність методу визначення фази з індукційного давача кута повороту залежно від розрядності вхідних цифрових даних, які отримані з давача за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Метод визначення фази ґрунтується на відомому методі з використанням функцій арктангенса і арккотангенса, для яких знайдено максимальні та усереднені похибки залежно від розрядності вхідних цифрових даних. Досліджено впливи розрядності вхідних цифрових даних і кількість інтервалів інтегрування на точність інтегральних реалізацій функції арктангенса числовими методами знаходження означеного інтегралу різних порядків.

1. Blade360. Rotary Position Sensor [Electronic resource] / 360° Rotary Non-Contact Position Sen- sor. Gill Sensors. Saltmarsh Park, 67 Gosport Street, Lymington, Hampshire. SO41 9EG, UK. — 2013. — [Access mode]: http://gillsc.com/content/datasheets/Rotary.pdf. 2. Завгородній В. Д. Квантово-меха- нічна модель давачів кута індукційного типу (Частина 3. Аналіз впливу технологічних похибок) / В. Д. Завгородній // Електротехніка і електромеханіка. — 2003. — № 3. — С. 26–31. 3. Завгородній В. Д. Квантово-механічна модель давачів кута індукційного типу (Ч. 4; Аналіз методів обробки вихідних сигналів) / В. Д. Завгородній, В. І. Мороз, О. А. Петрова // Електротехніка і електромеханіка. — 2003. — № 4. — С. 36–41. 4. Завгородній В. Квантово-механічна модель давачів кута індукційного типу (Частина 5. Аналіз алгоритмів обробки вихідних сигналів) / В. Завгородній, В. Мороз, А. Бойко // Електротехніка і електромеханіка. — 2004. — № 4. — С. 27–33. 5. Patent US 6754610 B2. Digital signal processing of resolver rotor angle signals / Donald R. Dudler, C. Mike Warner. — Date of Patent: Jun. 22, 2004. Prior Publication Data: May 16, 2001. — Assignee: Raytheon Company, Walthma, MA, USA. 6. Hou, C.-C. DSP-based resolver-to-digital conversion system designed in time domain / Hou, C.-C. [Dept. of Electr. Eng., Chung Hua Univ., Hsinchu, Taiwan]; Chiang, Y.-H.; Lo, C.-P. // Power Electronics, IET. — Vol. 7, Issue 9, September 2014. — Р. 2227–2232. 7. Ануфриев В. Методы обработки сигналов индуктивных датчиков линейных и угловых перемещений / В. Ануфриев, А. Лужбинин, С. Шумилин // Современная электроника. — № 4. — 2014. — С. 31–33. 8. Szymczak J. Precision Resolver-to-Digital Converter Measures Angular Position and Velocity [Electronic resource] / Jakub Szymczak, Shane O’Meara, Johnny S. Gealon, Christopher Nelson De La Rama // Analog Dialogue 48-03, March (2014). — [Режим доступу до ресурсу]: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archi-ves/48-03/resolver.ht.... Kester W. Resolver-to-Digital Converters [Electronic resource]. MT-030 Tutorial. Rev.A, 10/08, WK / Walt Kester // Analog Devices, February (2009). — [Режим доступу до ресурсу]: http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-030.pdf. 10. Staebler M. TMS320F240 DSP Solution for Obtaining Resolver Angular Position and Speed [Electronic resource]. DSP Field Application / Martin Staebler // Texas Instruments Incorporated. Application Report SPRA605 — February 2000. — [Режим доступу до ресурсу]: http://www.ti.com/lit/an/spra605/spra605.pdf. 11. Mienkina M. 56F80x Resolver Driver and Hardware Interface [Electronic resource]. / Martin Mienkina, Pavel Pekarek, Frantisek Dobes // Freescale Semiconductor. Application Note AN1942. Rev. 1, 08/2005. — [Режим доступу до ресурсу]: http://cache.freescale.com/files/product/doc/AN1942.pdf. 12. Мороз В. Аналіз реалізацій визначення кута при обробці сигналів з індукційних давачів кута / В. Мороз, І. Снітков, Д. Довгань, П. Болкот // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 10. — С. 112–118. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.