Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів

2019;
: cc. 46 - 52
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Досліджено можливість створення недорогих та широкодоступних пристроїв для опрацювання сигналів у режимі реального часу для вирішення наукових та технічних завдань на основі мікроконтролера, які є альтернативою використання спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів. Показано, що розрядність, тактова частота, швидкість виконання інструкцій є основними параметрами, які необхідні для реалізації алгоритмів цифрового опрацювання сигналів на основі мікроконтролера. Запропоновано використання алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення для побудови систем моніторингу, діагностики та управління на основі мікроконтролера.

  1. Айфичер Э.,  Джервис  Б.  Цифровая  обработка  сигналов:  практический  подход  /  Э.  Айфичер, Б. Джервис. М.: Вильямс, 2004. 992 с.
  2. Наконечний   А.   Й.   Теорія   малохвильового   (wavelet)   перетворення   та   її   застосування   / А. Й. Наконечний. Львів: Фенікс, 2001. 278 с.
  3. Солонина А. И., Улахович Д. А., Арбузов С. М., Соловьева Е. Б. Основы цифровой обработки сигналов. Курс лекций: учебн. пособие / А. И. Солонина, Д. А. Улахович, С. М. Арбузов, Е. Б. Соловьева. – СПб.: БХВ Петербург, 2005. 768 с.
  4. Эдмунд Лэй. Цифровая обработка сигналов для инженеров и технических специалистов / Э. Лэй. – М.: Группа ИДТ, 2007. 336 с.
  5.  Lyons, R. Understanding Digital Signal Processing, 3 nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2011,p.954. 
  6. Pinto, S.E. & Mendoza, luis enrique & Florez, Elkin. Compressive sensing in FPGA and microcontroller. International Journal of Engineering and Technology. 2016, 7(6). Pp. 2202–2206. 
  7. AN219:       Digital       Signal      Processing        with      the     PIC16C74.       Silicon      Labs,      https://www.silabs. com/documents/public/application-notes/an219.pdf 
  8. AN4841:  Digital  signal  processing  for  STM32  microcontrollers  using  CMSIS.  STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00273990.pdf.