Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами

2018;
: сс. 57 - 66
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено систему керування електроприводом електромобіля за стратегією прямого керування моментом синхронної машини з постійними магнітами (СМПМ). З метою забезпечення енергетичної ефективності у першій зоні регулювання кутової швидкості завдання на потокозчеплення якоря формується залежно від поточного значення електромагнітного моменту машини. Для регулювання швидкості у другій зоні запропоновано просту методику визначення кутової швидкості переходу в цю зону залежно від поточного значення моменту та величини бортової напруги електромобіля. Проведене комп’ютерне симулювання показало ефективність запропонованого рішення та високу динаміку розробленої системи керування електроприводом електромобіля.

1. Chau K. T. Overview of permanent-magnet brushless drives for electric and hybrid electric vehicles / K. T. Chau, C. C. Chan, C. Liu // IEEE Trans. on Industry Electronics. — 2008. — Vol. 55. — P. 2246–2257. 2. Bose B.K. Modern Power Electronics and AC Drives / B. K. Bose. — Prentice Hall PTR, 2002. — 711 p. 3. Buja G. S. Direct torque control of PWM inverter-fed AC motors — A survey / G. S. Buja, M. P. Kazmierkowski // IEEE Trans. Ind. Electron. — 2004. — Vol. 51, No. 4. — P. 744–757. 4. Takahashi I. A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor / I. Takahashi, T. Noguchi // IEEE Trans. Ind. Applicat. — 1986. — Vol. IA-22, No. 5. — P. 820–827. 5. Depenbrock M. Direct self-control (DSC) of inverter-fed induction machine // IEEE Trans. Power Electron. — 1988. — Vol. 3, No. 4. — P. 420–429. 3. 6. Zhong L. Analysis of direct torque control in permanent magnet synchronous motor drives / L. Zhong, M. Rahman, W. Hu, K. Lim // IEEE Trans.Power Electron. — 1997. — Vol. 12, No. 3. — P. 528–536. 7. Y. Zhang. A simple method to reduce torque ripple in direct torque-controlled permanent-magnet synchronous motor by using vectors with variable amplitude and angle / Y. Zhang, J. Zhu, W. Xu, Y. Guo // IEEE Trans. Ind. Electron. — 2011. — Vol. 58, No. 7. — P. 2848–2859. 8. Arumugam S. Novel switching table for direct torque controlled permanent magnet synchronous motors to reduce torque ripple / S. Arumugam, M. Thathan // Journal of Power Electronics. — 2013. — Vol. 13, No. 6. — P. 939–954. 9. Gallegos-López G. Optimum torque control of permanent-magnet AC machines in the field-weakened region / G. Gallegos-López, F. S. Gunawan, J. E. Walters // IEEE Trans. Ind. Applicat. — 2005. — Vol. 41, No. 4. — P. 1020–1028. 10. Inoue Y. Comparative study of PMSM drive systems based on current control and direct torque control in flux-weakening control region / Y. Inoue, S. Morimoto, M. Sanada. // IEEE Trans. Ind. Applicat. — 2012. — Vol. 48, No. 6. — P. 2382–2389. 11. Щур І.З. Система керування синхронною машиною з постійними магнітами з максимальною енергетичною ефективністю з ослабленням поля / І. З. Щур, М. Ф. Мандзюк // Вісн. Нац. ун-ту «Харк. політехн. ін-т»: Проблеми автоматизованого электроприводу. Теорія и практика. — Вип. 36(1009). — Харків, 2013. — С. 263–266.