Процес рецензування

Процес рецензування складається з таких етапів:

1. Автор надсилає статтю, огляд академічної події чи рецензію на монографію до головного редактора або відповідальних секретарів журналу на зазначені електронні пошти.

2. Головний редактор або відповідальні секретарі перевіряють надіслані матеріали на відповідність формальним вимогам до статті (форматування, оформлення цитувань та список літератури, структуру статті тощо, згідно з вимогами до оформлення статей). Також всі матеріали перевіряються на плагіат. Якщо виявлено плагіат, то стаття одразу відхиляється і не подається на рецензування. Головний редактор оцінює статтю, щоб вона була оригінальною, цікавою, методологічно розробленою. Якщо стаття не є такою, то вона також відхиляється. 

3. Якщо стаття відповідає вимогам оформлення, є чітко структурована, не містить плагіат, оригінальна та методично розроблена, тоді головний редактор надсилає статтю до двох зовнішніх анонімних рецензентів, які є спеціалістами з проблематики статті. У міру отримання відповідей, якщо необхідно, надсилаються додаткові запрошення, доки не буде отримано необхідну кількість схвалень (дві експертні перевірки).

4. Потенційні зовнішні анонімні рецензенти ознайомлюються зі змістом статті, здійснюють власну експертизу, обов'язкова умова: відсутність конфлікту інтересів. Вони можуть прийняти або відхилити запрошення бути рецензентами. Тоді головний редактор шукає інших потенційних рецензентів. Рецензування може тривати від 2-х до 4-х місяців.

5. Анонімні рецензенти надсилають свої рецензії головному редактору з рекомендацією прийняти або відхилити статтю. Також рецензенти можуть рекомендувати виправити статтю, врахувавши їхні зауваження та побажання, після яких стаття може бути рекомендована до друку.

6. Головний редактор розглядає усі надіслані рецензії, щоб прийняти остаточне рішення. Якщо рецензії дуже відрізняються одна від одної, то головний редактор надсилає статтю до третього зовнішнього анонімного рецензента.

7. Головний редактор надсилає автору рішення електронною поштою разом з відповідними коментарями анонімних рецензентів. 

8. Якщо стаття прийнята, то вона залишається у головного редактора для включення її до журналу. Якщо ж стаття відхилена, або потребує допрацювання, то головний редактор повідомляє про це автора з обґрунтованими висновками анонімних рецензентів та їхніми побажаннями щодо покращення якості та рівня статті. Якщо стаття була надіслана автору на доопрацювання, то після цього стаття надсилається ще раз до рецензента, щоб він чи вона змогли оцінити виправлену статтю. Якщо ж зауваження були незначними, то їхнє врахування може оцінити головний редактор.

9. Рецензії на монографії, огляди подій та переклади разом із коментарями підлягають внутрішньому рецензуванню, тобто їх може рецензувати головний редактор, його заступники або члени редакційної колегії.