Етичний та публікаційний кодекс

У журналах серії "Гуманітарні візії" публікуються лише оригінальні та анонімно рецензовані статті на основі позитивних рецензій. Неприйнятними є будь-які види плагіату. Редакційна колегія визнає поради Комітету з питань публікаційної етики (http://publicationethics.org),Елзевіер публікаційної етики  (https://www.elsevier.com/editors/perk) та Scopus (https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics). Зокрема:

Fair play

Оцінюється наукова якість статті. Будь-які расові, релігійні, ґендерні, політичні та сексуальні упередження не припустимі під час прийняття рішення про публікацію чи відхилення статті.

Неприйнятність плаґіату та порушення авторських прав

Будь-який вид плаґіату не припустимий. Надіслані статті, в яких виявлено плаґіат, негайно відхиляються. Також статті, які вже друкувалися чи є перекладами з інших мов, які написані з порушенням авторського права, не допускаються до рецензування та відхиляються. 

Конфіденціальність

Інформація про авторів, зміст статей є конфіденційною і не розголошується стороннім особам.

Політика відкритого доступу

Увесь зміст журналу доступний онлайн.

Авторські права

Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації, після якої вони можуть вільно поширювати статті, зазначаючи усі вихідні дані (назва статті, ім'я та прізвище автора, DOI, покликання на журнал, в якому стаття була опублікована вперше). 

Усунення конфлікту інтересів

Автори та головний редактор повинні усувати будь-які конфлікти інтересів. Усі джерела підтримки автора/дослідження мають бути розкриті в поданому рукописі. Неопубліковані матеріали не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора без чіткої письмової згоди автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, повинні зберігатися в конфіденційності та не використовуватися для особистої вигоди. Редактори повинні відмовитися (тобто попросити співредактора, помічника редактора або інших членів редакційної ради) від розгляду рукописів, якщо у них є конфлікт інтересів з автором рукопису (конкурентні, спільні чи інші відносини або зв’язки з автором). Редактори повинні вимагати від авторів розкривати відповідні  інтереси та публікувати уточнення, якщо інтереси виявляться після публікації.

Після публікаційна політика: правки та відкликання опублікованих матеріалів

У випадках серйозних помилок, які впливають на опублікований матеріал (але вони не призводять до повної недійсності його результатів) або значно погіршують розуміння чи оцінку опублікованого матеріалу читачем, головний редактор публікує онлайн примітку про виправлення, пов’язану з опублікованим матеріалом. Опубліковані матеріали в журналі (друкова версія) залишаються без змін.

Щодо відкликань опублікованих матеріалів, то журнал дотримується положень COPE's Retraction Guidelines

Плата за публікацію

Немає жодної плати за публікацію статей, перекладів, оглядів філософських подій та рецензій монографій тощо.

Правила для головного редактора та редакційної колегії

1. Головний редактор відповідає за прийняття надісланих статей з огляду на їхній теотретичний рівень, концептуальну розвинутість, новизну, копірайт та плагіат.

2. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не поширює інформацію про автора іншим особам.

3. Головний редактор та редакційна колегія визнають свободу дослідницьких підходів, ідей, теорій, методологічну різноманітність, яку демонструють автори надісланих статей без жодної расової, політичної, етнічної, статевої, ґендерної дискримінації.

4. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не може використовувати відхилені статті для власних дослідницьких цілей.

Правила для рецензентів

1. Основне завдання рецензента - це оцінка надісланих статей. Він чи вона приймають рішення публікувати чи відхилити надіслані статті. Рецензент може через головного редактора надсилати поради для автора з метою покращення надісланої статті.

2. Рецензент комунікує з головним редактором або виконавчими секретарями журналу.

3. Рецензент повинен бути знаним фахівцем у своїй сфері, яка представлена у надісланій статті.

4. Кожна надіслана стаття розглядається як конфеденційний матеріал і може надсилатися до обраних головним редактором рецензентів або виконавчими секретарями після консультацій з головним редактором.

5. Рецензент повинен бути об'єктивним, інформувати головного редактора або виконавчих секретарів про виявлені подібності у надісланих статтях зі статтями, які він чи вона знають; повідомляти про знайдений плагіат тощо.  

6. Прийняття чи відхилення надісланих статей повинні бути обґрунтованими й базуватися на ясних, чітко сформульованих аргументах рецензентів, в яких повинна бути відсутньою будь-яка персональна критика. 

Правила для авторів

1. Автор відповідає за точність цитувань, покликань і надсилає лише оригінальні статті, які раніше ніде не публікувалися й не були надіслані до інших журналів, а також не були перекладеними з інших мов.

2. Найкраще, якщо надіслана стаття є одноосібна, без співавторів. У випадку співавторів, головний редактор та редакційна колегія приймають до розгляду лише статті з одним співавтором. У цьому випадку треба вказати внески у підготовку статті обидвох авторів у відсотках. 

3. Автори повинні уникати будь-яких конфліктів інтересів, які могли би вплинути на результати їх досліджень. Всі джерела підтримки автора або дослідження повинні бути усунуті з надісланої статті.

4. Автор та співавтор заповнюють формуляр авторства, в якому вказують свій внесок у написання статті. Формуляр можна завантажити на цьому сайті.

5. Автор(и) зазначають тип статті (оглядовий чи науково-методичний) окремим рядком над назвою статті.

6. Автор відповідає за отриманий дозвіл на використання матеріалів, захищених авторським правом.

 

AttachmentSize
authorshipstatement.docx15.23 KB