Антропологічна альтернатива Декарта і Паскаля у перспективі постлюдськості

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.095
Надіслано: Листопад 10, 2017
Прийнято: Листопад 11, 2017
1
Lviv National Polytechnic University
2
Lviv Medical Institute

Проаналізовано філософсько-антропологічні позиції Декарта та Паскаля у контексті гострих проблем сучасної філософської антропології. Автори висловлюють переконання в тому, що їхні ідеї дають змогу краще зрозуміти сутність сучасної антропологічної кризи та осмислити можливі способи протистояння сучасним тенденціям перетворення людини на постлюдину. Використано методи компаративістики та історико-філософської аналітики. Перспективи подальшого дослідження теми пов’язані з поглибленим вивченням зав’язків людського організму з духовними явищами і процесами.

Гольдман, Л. (2001). Сокровенный Бог. Москва: “Логос”.

Григорьева, Н. (2008). Эволюция антрополо­гических идей в европейской культуре второй половины 1920–1940-х гг. (Россия, Германия, Франция). Санкт-Петербург: ИД “Петрополис”.

Гуревич, П. (2015). Кто он такой – человек? Философия и культура, 6, 797–801.

Декарт, Р. (2013). Описание человеческого тела / Рене Декарт // Космогония. Два трактата: Трактат о свете. Описание человеческого тела и трактат об образовании животного. Москва: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”.

Декарт, Р. (1989). Страсти души. Москва: Мысль.

Дмитриев, Т. (2012). Послесловие. In Р. Декарт. Человек. (С. 129–190). Москва: Издательская и консалтинговая группа “Праксис”.

Лук’янець, В., Соболь, О. (1998). Філософський постмодерн: Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. Киъв: Абрис.

Паскаль, Б. (2001). Мысли. Москва: ООО “Издательство АСТ”. Харьков: Издательство “Фолио”.

Стрельцова, Г. (1994). Паскаль и европейская культура. Москва: Республика.

Эриксен, Т. (2014). Что такое антропология? Москва: Изд-во Высшей школы экономики.

Фукуяма, Ф. (2003). Великий разрыв. Москва: “Изд-во АСТ”.

Хомський, Н. (2000). Роздуми про мову. Львів: Ініціатива.

Jones, E. (1998). Religious Conversion, Self-Deception, and Pascal’s Wager. Journal of the History of Philosophy, 36:2,167-188.

Neto, M. (2015). The Skeptical Cartesian Background of Hume’s “Of the academical or sceptical philosophy” (First inquiry, section 12). Kriterion, 56, 132. Отримано з http://dx.doi.org/10.1590/0100-512X2015n13204jrmn

Ousseynou, K. (1997). Descartes et Pascal: deux hommes, un siècle. Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 3, 519530.