Позиція Індії щодо ключових нормативно-правових документів у сфері нерозповсюдження ядерної зброї як виклик міжнародній ядерній безпеці

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.001
Надіслано: Вересень 26, 2017
Прийнято: Жовтень 25, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

У науково-методичній статті досліджено позицію Індії щодо основних міжнародних договорів та ініціатив у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, а також вплив політики країни у ядерній сфері на функціонування режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Проаналізовано причини, чому країна воліє утриматися від підписання основних документів у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. Стверджено, що неприєднання Індії до вказаних ініціатив є дестабілізуючим фактором, який підриває систему режиму нерозповсюдження ядерної зброї в світі.

Арбатов, А. (Ред.), Дворкин, В. (Ред). (2006). Ядерное оружие после “холодной войны”. Москва: РОССПЭН.

Арбатов, А. (Ред.), Чуфрина, Г. (Ред.). (2005). Ядерное противостояние в Южной Азии. Москва: Московский центр Карнеги.

Белокреницкий, В., Москаленко, В., Шаумян, Т. (2003). Южная Азия в мировой политике. Москва: Между­народные отношения.

Никонова, Т. Оценка возможности ядерного разоружения Индии. Вестник Томского ГУ, 333, 2010,
74–77. Отримано з http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnosti-yadernogo-razoruzh...

О всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: Договор. Свободная Энциклопедия. (2017, 8 октября). Отримано з https://ru.wikipedia.org/wiki/ Договор_о_всеобъемлющем_ запрещении_ядерных_испытаний

О всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: Договор от 24 сентября 1996 г. Верховная Рада: Законодательство Украины. Отримано з http://zakon5 rada.gov.ua/laws/show/995_372

Про нерозповсюдження ядерної зброї: Договір. Вільна Енциклопедія.(2017, 30 жовтня). Отримано з http://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_нерозповсюдження_ядерної_зброї

Про нерозповсюдження ядерної зброї: Договір від 1 липня 1968 р. Верховна Рада: Законодавство України. Отримано з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_098

Тимербаев, Р. (2009). О запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Индекс безопасности, 3–4 (90–91), 25–35.

Челлани, Б. (2014). Сохраняющаяся роль ядерного оружия в международном балансе сил. Валдайские записки, 4, 2–12. Отримано з http://ru.valdaiclub.com/files/11001/

Орлова, В. (Ред.). (2002). Ядерное нерасп­ространение: Учебн. пособ. для студ. вузов: в 2-х т. Т. 1. Москва: ПИР-Центр.

Draft Report on National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine. (1999, August 17). Отримано з http://mea. gov.in/in-focus-article.htm?18916/Draft+Report+on+National+ Security+Advisory+Board+on+Indian+Nuclear+Doctrine

Izuyama, M., Ogawa, S. (2003). The Nuclear Policy of India and Pakistan. NIDS Security Reports, 4, 59-89. Отримано з http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/ bulletin_e2002_3.pdf

Permanent Mission of India to the Conference on Disarmament Geneva. (2003, January 23). Отримано з http://mea.gov.in/in-focus-article.htm?18848/Permanent+ Mission+o f+India+to+the+Conference+on+Disarmamemt+Geneva+Statement+by+HE+Mr+Kanwal+Sibal+Foreign+Secretary+at+the+Plenary+Meeting+of+the+Conference+on+Disarmament+GENEVA

The Fissile Material Cut off Treaty. (2009, September 2). Отримано з http://fissilematerials.org/library/fmct-ipfm-sep2009.pdf