Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
ВП «Рівненська АЕС»

На конкретному прикладі за результатами геодезичного контролю геометричних параметрів ЗОРВ оцінено вплив робіт по натягу арматурних пучківна напружено-деформований стан, яке підтвердило ефективність геодезичних робіт в загальному комплексі заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000.

1. Бурак К.Е., Шпакивский П.П., Малов В.П. Геодезические работы для расчета рихтовки пути полярных кранов АЭС // Геодезия и картография. – М., 1996. – №12. – С. 22–25.
2. Бурак К.О. Про можливість виділення критичних напружено-деформованих зон ЗОРВ АЕС за результатами геодезичних вимірів // Вісник геодезії і картографії. – 1999. – №1. – С.14.
 3. Методичний посібник організації комплексних досліджень на геодинамічних полігонах України . Розділ 5. Геодезичний моніторінг / Островський А.Л., Бурак К.Е., Заблоцький Ф.Д., Черняга П.Г., Третяк К.Р. – Львів, 1998. – 58 с.
4. Седов Л.И. Механика сплошной среды. – М.: Наука, 1973. – 536 с.