Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи (науково-дослідна стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.02.014
Надіслано: Жовтень 18, 2018
Прийнято: Листопад 14, 2018
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Метою дослідження є аналіз структури, ефективності та суспільно-політичного значення інструментів обмеження перетину кордонів у контексті Європейської міграційної кризи.
Встановлено історичні витоки кризових явищ у сфері міграції до країн Європи. Виявлено найпроблемніші аспекти міграційних процесів, що призводять до посилення антиімміграційних настроїв. Систематизовано способи взаємодії із визначеними типами міграції та визначено роль інструментів обмеження перетину кордонів. Визначено спільні та відмінні інструменти, що можуть бути спрямовані на вимушених чи неврегульованих мігрантів. Проаналізовано різні підходи до взаємодії із відповідними типами міграції – від легалізації мігрантів до побудови стін. В той час як легалізація неврегульованих мігрантів та надання статусу біженця (чи аналогічного захисту) призводить до збільшення мотивації наступних хвиль мігрантів, наслідками посилення інституційних обмежень
може стати зниження частки санкціонованої державою імміграції та формування складніших способів обходу законодавства у сфері міграції. Визначено, що пропоновані заходи щодо міграції є логічним продовженням ідей, які складають політичні доктрини політичних партій. Партії крайньоправого спектру, які традиційно критично ставляться до міграції, пропонують заходи для її обмеження та активно порушують відповідну проблематику під час виборчих кампаній. Водночас партії лівого та центристського спрямування схильні до більш поміркованих заходів, а в електоральних кампаніях уникають міграційної проблематики. Визначено, що побудова спеціальних стін на кордонах стримує рух мігрантів лише локально, але виконує значно важливішу символічну функцію корисну для політичних сил правого спрямування.
 

Aspinall, P. J., Watters, C. (2010). Refugees and asylum seekers. A review from an equality and human rights perspective. Equality and Human Rights Commission. Retrieved from https://kar.kent.ac.uk/ 24337/1/refugees_and_asylum_seekers_research_report.pdf

Connor, P. (2017). Still in Limbo: About a Million Asylum Seekers Await Word on Whether They Can Call Europe Home. New Research Center. Retrieved from http://www.pewglobal.org/2017/09/20/a-million-asylumseekers-await-word-on-whether-they-can-call-europe-home/
Dear, M. (2013). Why Walls Won’t Work: Repairing the US-Mexico Divide. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/michael-dear/why-walls-wont-workrepai_b_2902953.html
Delacr’etaz, D., Kominers, S. D., Teytelboym, A. (2016). Refugee Resettlement. Job Market Paper. Retrieved from http://www.t8el.com/jmp.pdf
Dubensky, V. (2016). IOM: More than 260,000 migrants got to Europe by sea in 2016.[In Ukrainian]. Retrieved from https://p.dw.com/p/1JegC
Heinrich, D. (2015). Power and helplessness of walls. [In Ukrainian]. DeutscheWelle. Retrieved from http://dw.com/p/1H26Y
Haras, N. (2013). Trends and Socio-Economic Consequences of Illegal Migration in Ukraine. [In Ukrainian]. Visnyk SevNTU, 141, 25-30. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_8
International Organization for Migration. (2015). International Terminology in the Field of Migration. Ukrainian-English Explanatory Dictionary. [In Ukrainian]. Kyiv: Blank Press. Retrieved from http:// iom.org.ua/sites/default/files/iom_migration_glossary_color_block_press.pdf
Jones, R. (2016). Borders and Walls: Do Barriers Deter Unauthorized Migration? Retrieved from http://www.migrationpolicy.org/article/borders-and-walls-do-barriers-deterunauthorized-migration
Massey, D. (2002) Synthetic theory on International Migration. World in the Mirror of International Migration. [In Russian]. Scientific series: International migration: Russia and the modern world, 10, 161–174.

Meduza. (2016). Hillary Clinton. Dossier. A Democratic Candidate Almost Surely to Become the President. Retrieved from https://meduza.io/feature/2016/10/24/hillari-klinton-dosie
Osborne, S. (2016). The Most Anti-Immigrant Countries in Europe. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europeimmigration-most-anti-immigrant-countries-italy-francegermany-uk-a7460301.html
Phillips, J. (2011). Asylum Seekers and Refugees: What Are the Facts? Background Note. Retrieved from http://www.aph.gov.au/binaries /library/ pubs/bn/sp/asylumfacts.pdf
Promises Kept. (2018). Making America Great Again. President Donald J. Trump Accomplishments. Promises Kept.Retrieved from https://www.promiseskept.com/ achievement/overview/immigration/#
Romanyuk, A. (2007). Comparative Analysis of Political Institutions in Western Europe: Monograph. [In Ukrainian]. Lviv: Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv.
Rymarenko, Yu. (2007). International Migration Law: Textbook. University Course. [In Ukrainian]. Kyiv: КNТ.
Schmid, A. (2016). Links between Terrorism and Migration. Retrieved from https://www.icct.nl/wpcontent/uploads/2016/05/Alex-P.-Schmid-Links-between-Terrorism-and-Migration-1.pdf https://doi.org/10.19165/2016.1.04
United Nations Office on Drugs and Crime. (2011).Smuggling of Migrants. A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications, New York, UNOV/dm/cms/epls. Retrieved from https://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf

Zvezdnaya, T. (2012). Countering Illegal Migration: International Experience. [In Ukrainian]. Retrieved from http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 1300/1262/Zvezdnaya.pdf?sequence=1