Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2019.02.001
Надіслано: Вересень 25, 2019
Прийнято: Жовтень 25, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv National Polytechnic University

         У статті досліджені форми, методи і засоби проведення інформаційних операцій на всіх етапах воєнної кампанії в Іраку 2003 р. силами міжнародної коаліції на чолі із США. Показано, що воєнна кампанія міжнародної коаліції в Іраку 2003 р. характеризувалася комплексним застосуванням спеціальних інформаційних операцій як у політичній, так і військовій сферах: 1) для повалення диктаторського режиму Саддама Хусейна в Іраку; 2) пошуку та знищення зброї масового ураження; 3) нейтралізації діяльності та ліквідації осередків терористичних організацій «Армії Магді», «Аль-Каїди землі Межиріччя» та інших; 4) надання допомоги іракському народові у розбудові демократичної держави. Практика воєнної кампанії в Іраку засвідчила, що сили міжнародної коаліції проводили інформаційні операції всіх видів: 1) для забезпечення та підтримки військових дій; 2) для дезінформації противника; 3) спеціальні; 4) в гуманітарній сфері. Спеціальними структурами військових контингентів країн коаліції  реалізовувалися інформаційні операції переважно на оперативному та тактичному рівнях. Досвід воєнної кампанії В Іраку засвідчив, що спеціальні структури при проведенні інформаційних операцій враховували: а) контент (стабілізаційний чи дестабілізаційний); б) суспільні цінності (традиційні чи руйнівні); в) характер суспільства (авторитарний, демократичний).   

Белоножкин, В., Остапенко, Г. (2017). Информационные аспекты противодействия тероризму. Москва: Гарячая линия-Телеком.

Волковский, Н.  (2003). История информационных войн. Санкт-Петербург: ООО “Полигон”.

Волохов, В. (2018). Ірак: велика гра Муктади ас-Садра. Незалежний аналітичний центр геополітичних дослідженьБорисфен Інтел. Отримано з http: // bintel.com.ua /uk/ article /06_18_Irag/

Гармашов, І. (2005). Сутність сучасного тероризму і його основні характеристики. Персонал: журнал інтелектуальної еліти, 6. Отримано з http://www.personal.in.ua/article.php?ida=21

Гетьманчук, Н. (2005). Деятельность структур информационно- психологических операций на примере военной кампании в Ираке. СБ Украины, Международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом с применением бактериологического, химического и ядерного оружия: Материалы научно-практического семинара, 57-66. Яворовский полигон ВС Украины.

Гетьманчук, М. (2008). Особливості проведення інформаційно-психологічних операцій в Іраку багатонаціональними стабілізаційними силами. Психологічні аспекти національної безпеки: Тези Другої міжнародної науково- практичної  конференції, 60-62. Львів: ЛьвДУВС

Жадько, В. (2018). Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки: навчальний посібник. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Дериглазова, Л. (2004). Война в Ираке 2003 г. как продолжение войны США против терроризма. Отримано з https: cybereninka.ru/article/n/vojna-v-irake-2003-g-kak-prodolzhenie-vojny-ssha-protiv-terrorizma

Закон України “Про боротьбу з тероризмом” № 638-IV від 20.03.2003 р. (2003). Отримано з https: zakon.help /law/638-IV/edition 28.07.2016/

Зінько, С. (2009). Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Львів: Ліга-прес.

Зіньковський, С. (2012). Український миротворчий контингент у Республіці Ірак. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Історія. Українознавство: історичні та філософські науки, 15, 55-61.

Лега, А. (2011). Дії українських миротворчих підрозділів в Іраку (2003-2005).  Сумська старовина, №№33-34, 13-18. Отримано з http://starovyna. sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/06/Лега.pdf

Підлісний, А. (2012). Зміст і динаміка інформаційно-психологічного впливу США у військових операціях в Іраку (1990-2010 рр.). Вісник Національного університету Львівська політехніка: Держава і армія, вип.724, 221-228.

Почепцов, Г. (2015). Сучасні інформаційні війни. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Сенченко, М. (2014). Латентна світова інформаційна війна. Київ: ФОП Стебеляк.

Ткачук, П., Черник, П. (2005). Діяльність структур інформаційно-психологічних операцій (на прикладі Іраку). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Україна на рубежі ХХІ ст.: суспільно-політичні трансформації – це геополітичні виклики сучасності, 8 жовтня, 69-84.

Требин, М. (2005). Войны ХХІ века. Москва: АСТ; Минск.: Харвест.

Указ президента України “Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак”. (2003). Офіційний вісник України. № 24 (27 червня).

Українські миротворці в Іраку визнані. (2004). Отримано з https://ua.korrespondent.net/ukraine/247028-ukrayinski-mirotvorci-v-iraku-viznani-krashchimi

Чечелін, О. (2008). Хронологія війни в Іраку в контексті інформаційних воєн. Медіакритика, №3.  Отримано з https://www.media-krytyka.info /drukovani/ khronolohija-vijny-v-iraku-v-konteksti-informatsijnyh-vojen.html

Як “Аль-Каїда” поширилася світом. (2013). Отримано з https://www.bbc.com/news/2013/08/130807_al_gaeda_ worldwide_ag

Collins, S. Mind Game. (2003). NATO Review. Summer.

Pontniere, P. (2003). U.S. Launches Psyops War Against Irag. New America Media, Mar. 13.