Оцінка діяльності ЄС щодо зміцнення демократії в державах-учасницях останніх «хвиль» розширення

https://doi.org/10.23939/shv2021.01.010
Надіслано: Березень 14, 2021
Прийнято: Квітень 20, 2021
1
Lviv Polytechnic National University
2
Ivan Franko National University of Lviv

Метою статті є оцінити ефективність політики ЄС щодо зміцнення якості демократії у державах-членах. Методи дослідження спрямовані на доведення гіпотези про зниження впливу (ініціатив, контролю тощо) інституцій ЄС за поглибленням демократичної модернізації, що має наслідком розбіжності з дискусійних питань між «молодими» демократіями ЄС (на прикладі держав Балтії) та ліберально-демократичним курсом ЄС. Дослідження опирається на методології неоінституціоналізму, ціннісного підходу та політичної компаративістики. Результати дослідження дозволили зробити висновок, що поточні цілі ЄС недостатньо спрямовані на питання якості демократії в державах-членах. Потребу активізації діяльності ЄС у напрямку контролю за дотриманням стандартів демократії пояснено стагнацією/регресом якості демократії у державах останніх розширень ЄС. Дії інституцій ЄС щодо держав-учасниць, де проявляється стагнація/регрес демократії, оцінені як невідповідні можливими наслідками цього деструктивного процесу. Наголошено на недостатній увазі ЄС до зміцнення цінностей, на яких базується ЄС, в чому вбачається основна причина нинішнього погіршення якості демократії. Констатовано нагальність нового формату європейської демократії, справді ефективних механізмів гарантування її якості. Автори констатували низку відкритих питань, які потребують подальшого вивчення, зокрема:

 1. які ініціативи ЄС здатні зменшити демократичний дефіцит у державах-членах?;
 2. наскільки сильним має бути контроль ЄС за дотриманням стандартів і цінностей демократії, щоб це не суперечило принципам демократії?

Звернено увагу на потребу подальшого з’ясування тих механізмів, які має впроваджувати ЄС щодо держав-членів, щоб зміцнити якість національних демократичних політичних систем.

 1. Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. Journal of Democracy, 27 (1), 5-19. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012
 2. Carothers, T. (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13 (1), 5-21. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003
 3. Cianetti, L., Dawson, J., Hanley, S. (2018). Rethinking “democratic backsliding” in Central and Eastern Europe – looking beyond Hungary and Poland. East European Politics, 34 (3), 243-256. https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1491401
 4. Dawson, J., Hanley, S. (2016). What’s Wrong with East-Central Europe? The Fading Mirage of the “Liberal Consensus”. Journal of Democracy, 27 (1), 20-34. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0015
 5. Democracy Facing Global Challenges. V-Dem Annual Democracy. (2019). Gothenburg: University of Gothenburg.
 6. Democracy for All? The V-Dem Annual Democracy Report 2018. (2018). Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, University of Gothenburg.
 7. Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. Journal of Democracy, 26 (1), 141-155. https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009
 8. Dimitrova, A. L. (2010). The New Member States of the EU in the Aftermath of Enlargement: Do New European Rules remain Empty Shells? Journal of European Public Policy, 17 (1), 137-148. https://doi.org/10.1080/13501760903464929
 9. Dimitrova, A., Pridham, G. (2004). International Actors and Democracy Promotion in Central and Eastern Europe: the Integration Model and Its Limits. Democratization, 11 (5), 91-112. https://doi.org/10.1080/13510340412331304606
 10. Eriksen, E. O., Fossum, J. E. (2012). Rethinking Democracy and the European Union. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203138083
 11. Fotopoulos, S. (2019). What Sort of Changes did the Spitzenkandidat Process Bring to the Quality of the EU’s Democracy? European View, 18 (2), 194-202. https://doi.org/10.1177/1781685819879862
 12. Godfrey, K., Youngs, R. (2019). Toward a New EU Democracy Strategy. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
 13. Müller, J.‐W. (2015). Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside Member States? European Law Journal, 21 (2), 141-161. https://doi.org/10.1111/eulj.12124
 14. Raine, S. (2019). Europe’s Strategic Future: From Crisis to Coherence?Abingdon: Routledge for the International Institute for Strategic Studies. https://doi.org/10.4324/9780367823702
 15. Scheppele, K. L., Kochenov, D., Grabowska-Moroz, B. (2020). EU Values Are Law, after All: Enforcing EU Values through Systemic Infringement B. Actions by the European Commission and the Member States of the European Union. Oxford University Press. Retrieved from https://academic.oup.com/yel/advance-article/doi/10.1093/yel/yeaa012/6064852? searchresult=1  https://doi.org/10.1093/yel/yeaa012
 16. The Rome Declaration (2017). Council of the EU. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf
 17. The Sibiu Declaration. (2019). Council of the EU. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/#